Referensjournalistik – ett nytt sätt att tänka

De nordiska undersökande journalist-redaktionerna tänker ständigt på förnyelse och nytänk. SVT:s Uppdrag Granskning tillsammans med NRK:s Brennpunkt fick utvecklingsstöd från Nordvision för ett nytt projekt om referensjournalistik.

av Marianna Widmalm

Kommungranskarna var en interaktiv satsning där SVT samlade in tips om missförhållanden i svenska kommuner direkt från tittarna. På själva sajten kunde man sedan följa reportageteamets arbete och titta på inslag där de granskar kommunerna. I Referensjournalistik vill man gå ett steg vidare.

SVT pitchade idén på det senaste nordiska undersökande journalistmötet, och NRK:s Brennpunkt ville vara med i samarbetet.

Nils Hanson, projektledare Uppdrag granskning, berättar så här om det nya projektet:

”Vårt sätt att arbeta med faktakontroll, “line by line”, har fått spridning långt utanför vår redaktion. Jag ser UG Referensjournalistik som ett sätt att föra vårt arbete med kvalitetssäkring ett steg vidare. Det är ett nytt sätt att visa öppenhet gentemot publiken. Det ger också en enkel möjlighet för den som vill ha fördjupning att skaffa sig mer kunskaper i ämnet. Det kan också bli ett verktyg för den som vill granska oss.”

Själva idén är sprungen ur UG:s interna faktakontrollsystem ”line-by‐line” som man vill öppna upp mot publiken i det nya projektet. Med öppenhet mot publiken, och noggrannhet vill man skapa ett än öppnare och än mer tillförlitligt UG.

Genom att utnyttja UG:s  och webbens flexibla publiceringsmöjligheter tror man också att det går att skapa en ny form av journalistik, en referensjournalistik som hämtar inspiration från vetenskapliga rapporter och från nätets hyperlänkinfrastruktur.

Resultatet blir då en informationsbank som inte bara ger den engagerade och kritiska tittaren extra material att gå igenom, utan som också kan ge allmänheten en inblick i hur journalister arbetar och som visar varför speakerns ord är mer än bara löst tyckande.

I samband med varje programsändning publiceras även ett interaktivt manus, där man har tänkt att tittaren kan följa programmet och även samtidigt aktivera källorna, där varje påståendes ursprung skall redovisas. Genom att länka påståenden från manus till uttalanden i intervjun så underlättar man för tittaren. Det är lätt att följa journalistens tankegång och på samma gång blir det lättare att orientera sig i programmet.

Programidén är av Gunnar Rensfeldt som jobbar som journalist på Uppdrag granskning.