Programutväxlare inledde år 2013 med rekordscreening

Den första faktautväxlingen 2013 blev den största någonsin med 557 program. Det om något talar för att programutväxlingen fortsätter vara väldigt viktig för de nordiska bolagen. Det trots att faktascreenarna gång efter annan trott att taket nu måste vara nått.

av  Mikael Skog

År 2012 nådde man visserligen inte helt upp till rekordnivåer och det kanske man slutligen inte heller gör år 2013, men talen visar i alla fall på en konstant jämn nivå. Sett till totalen erbjöds 2012 sammanlagt 1126 program till utväxling i årets tre faktascreeningar (som också innefattar kultur och dokumentär). Det är bara marginellt mindre än i 2011 som fortfarande innehar rekordet i antalet erbjudna program.

Dessa program genererade sammanlagt 2082 utväxlade titlar då många av programmen togs hem av flera bolag. Det är också bara ett tjugotal program mindre än året innan. Trenden är dock lite sjunkande jämfört med rekordåret 2010 – men huruvida den trenden håller i sig återstår att se.

Bonderøven fenomen i Finland
DR:s Bonderøven är fortsatt ett av det allra mest populära titlarna i faktascreeningen. I Finland har Bonderøven till och med fått en egen hängiven fan club. Nicolina Zilliacus-Korsström, programchef på Svenska Yle, berättar exempelvis att då den finskspråkiga tidskriften Kotivinkki listade de 101 viktigaste fenomenen under 2012 kom Bonderøven med på den listan – som enda TV-program!

Serien om den danske bonden Frank på Kastaniegaarden på Djursland lockar fortfarande storpublik också i Sverige, ibland nästan miljonpublik. Då han gjorde ketchup av tomater, byggde drivhus och torkade hö på sin gård följer hundratalstusen svenskar med på SVT1 i primetime med upp till 915.000 tittare och till en share på 25%, ibland rentav på närmare 40%. Bonderøven är väldigt populär i hela Norden – programmet tas också hem i alla fyra länder.

Överlag är matprogram fortfarande väldigt populära i utväxlingen och bröderna Price i Spise med Price (DR) är också de på väg att bli profiler också i Finland, säger Zilliacus-Korsström. AnneMad (DR), Niklas Mat (SVT) och Nya Landgång (SVT) tas också hem av i stort sett samtliga länder. Även lite annorlunda matserier som Landet Brunsås (SVT), Fedt, Fup og Flæskesteg (DR) och Restaurant bag tremmer (DR) tas hem av nästan samtliga bolag.

Program som handlar om familj i olika former går också bra hem i Norden. I årets screeningar kan man bland annat nämna Hjælp, vi skal føde (DR), Barn til varje Pris (SVT), Jordmødrene (NRK) och Sådan er forældre (DR) som alla tas hem av åtminstone tre bolag. Också trädgårdsprogram som Trädgårdsfredag (SVT), Camillas krydderurter Fra Muld till Guld (DR) och Grønn Glede (NRK) går fortsatt hem i utväxlingen och tas hem av flera bolag.

Norsk långkörare
En annan långkörare som fortsatt är väldigt populär är NRK:s dokumentärserien Der ingen skulle tru at nokon kunne bu som fortfarande genererar tittarsiffror på över en halv miljon i SVT1 och en share på 33,5%. Serien har producerats i 10 säsonger på sammanlagt 60 program och handlar om folk som medvetet valt att bo på avsides platser i Norge. Förr var det många människor som levde på avskilda platser i Norge, men idag är det bara få som lever på en väglös avkrok i vildmarken eller på en fjällhylla vid Geiranger-fjorden. Människorna som har valt att bo så menar att de får ut mer av livet där än om de skulle bo i en stressig stad, och alla har de en intressant historia att berätta, vilket de svenska och nordiska tittarsiffrorna är ett bevis på.

Även det finländska reseprogrammet Sidenvägen på 30 dagar visade sig vara fortsatt populärt i Norge, Island och Sverige. Även föregångaren Ryssland på 30 dagar rönte framgångar  i samma länder. Sidenvägen visades exempelvis på SVT1 i början av juni till 410.000 tittare (share på 25,2%). Reseserien med den finländska skådespelaren Ville Haapasalo har också fått en fortsättning i form av serien Ishavet på 30 dagar, som blir en samproduktion mellan Yle och SVT/NRK .

Av de isländska programmen minns screenarna främst personporträtten Ismänniskor, men också Andraland, där Andri Freyr Viðarsson åker runt Reykjavík och träffar intressanta islänningar. Programmet sänds i Sverige och Finland.

Spår av nischkanaler
Jesper Petersson, som ansvarar för faktautväxlingen på SVT, märker också av lite smalare program från nischkanalerna som börjar bli mer synliga i utväxlingen. Som exempel  nämner han program som Arkitektens Hjem (DR K) och Sexministeriet (DR HD). Även program från NRK 3 har hittat sig fram till utväxlingen och år 2012 utväxlades exempelvis Lovesikh (NRK) till SVT och Yle Fem. År 2013 utvidgar ju DR ytterligare sin kanalflora då DR3 har premiär – det återstår att se om det här leder till ett möjligt samarbete mellan NRK 3 också i programutväxlingen.

Petersson lyfter också fram de program som SVT, som enda bolag, erbjuder till löpande utväxling, det vill säga Korrespondenterna och Kobra, som bland annat är väldigt populärt i Danmark. Den aktuella utväxlingen hamnar ibland lite i skymundan, menar Petersson.   

Sett till volymen är det just nu NRK som erbjuder flest titlar i programutväxlingen då man verkligen försöker finna fram alla program som man rent rättighetsmässigt bara kan utväxla. Samtidigt har det också gjort att man rör sig i genrer som traditionellt inte betraktats som fakta, men då det är den största screeningen är det ändå naturligt att programmen landar där. Det gäller ingalunda bara NRK utan också de andra bolagen har vidgat begreppet fakta i screeningsammanhang.

För Svenska Yle betyder utväxlingen naturligt nog väldigt mycket – inte minst för Yle Fems roll som världens mest nordiska kanal.

”Tack vare det ofta verkligt högkvalitativa material vi få via utväxlingen kan vi stärka den profilen och föra vår publik närmare den nordiska gemenskap vi alla tillhör. Knappast skulle annars Frank från Kastanjegården ha så många finska vänner. Och dessutom ger ju programutväxlingen också våra program en chans att med lite lägre tröskel komma in i de andra nordiska kanalerna. Ett nordiskt samarbete av bästa slag!”, säger Nicolina Zilliacus-Korsström, programchef för Svenska Yle.

Svenska Yle  har i utväxlingen bland annat haft Magnus och Petski på tv och följetongen Strömsö som båda går i SVT och NRK.

Singelprogrammen
Om man ser till singelprogrammen i 2012 blev naturligt nog flera aktualitetsprogram relaterade till Utøya utväxlade i hög grad. Tre Brennpunkt-program, Fedrene, Tilbake och Forsvararen togs hem av samtliga länder. Dessa program med stark aktualitetsprägel välkomnas av alla screenare och lockar naturligt också en rätt stor publik då de sänds.

Ett annat norskt singelprogram som togs hem av alla länder blev en tvådelad dokumentär om Kronprinsessen Mette Marit (NRK) där man följt henne i ett och halvt år och presenterar hennes historia.

Andra singelprogram som blev populära under år 2012 var bland annat SVT:s dokumentär Adresslapp okänd som handlar om finska krigsbarn som flydde undan kriget i Finland och togs emot i Sverige under andra världskriget. Många av barnen fick ett bra hem men en del av barnen utsattes för allvarliga övergrepp och våld i sina nya svenska hem. Nu är krigsbarnen över 70 år gamla och en del av dem bär fortfarande på skam och ångest. Dokumentären tar upp frågan om vem som bär ansvaret för flytten och vistelsen i Sverige och hur alla dessa nu vuxna människor skulle kunna få upprättelse 60 år för sent. Dokumentären hade 220.000 tittare på Yle.

En annan singeldokumentär som sticker ut i årets screeningar är Per Wennicks dokumentär Hundkirkegården (DR) om en begravningsplats för husdjur, en gripande historie om kärlek, trofasthet och sorg, misslyckande och ensamhet. Denna togs också hem av samtliga fyra länder.

Rent tekniskt har det redan i år varit möjligt att i en liten skala utväxla program i HD-kvalitet tack vare en interimlösning som kommit på plats. Under loppet av 2013 ska Nordif3 helt vara på plats och då ska Det vara ännu enklare och snabbare att utväxla HD-program. Vad inverkningarna blir i antalet program återstår att se.

Inom undervisning erbjöds 109 programtill utväxling mellan de nordiska bolagen, de mest utväxlade programmen handlade om språk som Världens språk från UR, historia som Norske røtter från NRK, samhälle som Europa under pres från DR, och kultur som Nationalklenod från Yle. Sammanlagt genererades 90 program

I barngruppen erbjöds det ifjol 103 barnprogram och de populäraste serierna visade sig vara SVT:s Fixa rummet och Ponnyakuten, NRK:s Klart eg kan och Yles Ordlådan. Sammanlagt genererades 147 program av barnutväxlingen.

Antalet utväxlade arkivklipp fortsätter också att stiga och uppgick i 2012 till drygt 160 stycken.