Programmet för Ebeltoft klarnar

Årets begivenhet for alle som arbeider med radio, tv og web for barn – Nordisk Barne Media Festival 2011 – finner sted på European Film College i Ebeltoft/Danmark fra 25. mai til 28. mai 2011.

Årets Festival vil ha som tema – ”How do we do it” og vil først og fremst være produksjons og programorientert- I tillegg til selve festivalen vil det bli arrangert foredrag, masterclass og workshop, med tema instruksjon av barn og dubbing.

 • Stacey Matthias,  InsightKids (Kidscreen)
  Transmedia og 7 og 11 åringen/ Målgrupper
 • David Freeman, Beyond Structure, Pixar Class

 • Andrzej Maleszka, ( instruktør  Magic tree) Workshop instruksjon av barn

 • Stefan Wellner og Sebastian Debertin, KIKA, dubbing

NORDIC CHILDREN’S MEDIA FESTIVAL 2011 

This year’s event for all those working with radio, television and websites for children – ”Nordic Children’s Media Festival 2011” will take place at European Film College from 25 to 29 of May 2011.

This year’s Festival theme is – “How do we do it” and will focus on production and programs. In addition to the festival there will be given lectures and held master classes and workshops, instruction of children and dubbing.

 • Stacey Matthias,  InsightKids (Kidscreen)
   Transmedia and the 7  and 11 year old / age groups

 • David Freeman, Beyond Structure, Pixar Class

 • Andrzej Maleszka, ( director Magic tree) Workshop instruktion of children

 • Stefan Wellner and  Sebastian Debertin, KIKA, dubbing

Festivalen 2011 har følgende screenings/ pris-kategorier

TV

 • Småbarn opp til 6 Fiction
 • Småbarn opp til 6 Non Fiction
 • Barn 7 – 12 Fiction
 • Barn 7 – 12 Non Fiction
 • Innovasjon

Radio 

 • Litterære program (historier, opplesning, musikkhistorier)
 • Innslag
 • Program for de minste (3 – 6 åringene)
 • Fakta

Web 

 • Beste WEB side tilknyttet radio eller tv-program – eller radio/TV-program – eller som eget WEB prosjekt.

For Festival 2011 will be the following screenings / price categories:

TV

 • Pre-school under 6 Fiction
 • Pre-school under 6 Non Fiction
 • Children 7 to 12 Fiction
 • Children 7 to 12 Non Fiction
 • Innovation

Radio 

 • Literary Program (stories, reading, music stories) 
 • Parts of programs
 • Program for pre-school children (3 to 6 year olds
 • Facts

Web 

 • Best web page related to radio or television program – or radio / TV-program – or as a separate web project.

Etter screening/lytting arrangeres det diskusjoner om programmene.

Nordisk Kulturfond har bevilget 10 stipend for deltakere fra Island, Grønland, Færøyene og samiske områder. Nærmere informasjon om stipendsøknader kommer når WEB siden er åpnet.

The Nordic Cultural Fund has granted 10 scholarships for participants from Iceland, Greenland, the Faroe Islands and Sami areas. Further information on applications will come when Web page is opened.

Mer info på festivalens webbplats – www.nbmf.dk