Programmer fra Grønland med i udvekslingen

Programmer fra den grønlandske broadcaster KNR var med i udvekslingen for første gang, da faktascreenerne mødtes i Helsinki i februar.

Årets første faktascreening blev gennemført i Helsinki i begyndelsen af februar måned: NV-partnerne tilbød hinanden 268 programmer primært fra faktaområdet. Disse programmer inkluderede seks programmer fra KNR (Grønland). Det var første gang, at Grønland deltog med egenproducerede programmer.

De grønlandske udvekslingsprogrammer handlede blandt andet om gamle rensdyrsstier, skabt af grønlandske rensdyrjægere gennem tiderne og fåreholdererhvervet i Grønland.

Der var stor interesse for KNR’s seks udvekslingsprogrammer; de fleste af disse programmer blev taget hjem af alle NV-bolagene.

Screening i Nordif 2

Årets første screening blev i øvrigt gennemført i Nordif 2-systemet, hvor man både har mulighed for gennemsyn af videofiler, og for overførsel af filerne i sendekvalitet. Mulighederne for programudvekslingen vil på sigt kunne styrkes af det digitale distributionssystem Nordif 2. Der er allerede ønsker om at udveksle endnu flere programmer og indhold, f.eks. hos temakanalerne, i børne- og undervisningsgruppen. Endvidere vil Nordif 2 give mulighed for mere udveksling af kultur og musikindhold.

FAKTA:

  • Nordvisions programudveksling omfatter i dag blandt andet kultur- og faktaprogrammer og undervisningsprogrammer. I tillæg udveksles der nyhedsindslag mellem landene
  • Målsætningen for udvekslingsordningen er, at al indhold produceret af NV-bolagene (med et loft på 12.000 kroner for rettighederne) skal i princip stilles vederlagsfrit til rådighed for de andre NV-bolag
  • Program som udveksles mellem NV-bolagene kan i princip sendes et ubegrænset antal ganger i et ubegrænset antal år
  • I 2008 blev i alt 870 programmer tilbudt til udvekslingsordningen