Overrask de nordiske bestillerne

Overrask de nordiske bestillerne – og vinn konseptutviklingsworkshop og 100.000 DKK (ca 13.000 EUR)!

Lue uutinen suomeksi

Innovasjon er hovedtemaet for Nordvisions jubileumsfeiring den 4. November 2009. Her samler vi blant annet et panel av nordiske bestillere, presenterer dem for fire helt nyutviklede prosjekter og ber dem diskutere fremtiden til det nordiske samarbeidet og gi 100.000 DKK i utviklingsstøtte til det prosjekt de har størst tro på.

Vil du være en av de fire som presenterer din idé for bestillerne og for deltakerne på jubileumsfeiringen? Mail din idé og opplysninger om deg selv til cest(AT)dr.dk før den 10. september.

Premier

De fire beste idéene vinner deltakelse i en to dager lang konseptutviklingsworkshop i DR-byen den 2-4.11.09. Her får du får hjelp fra et lag nordiske produsenter og fra DRs konsulenter til å utvikle ideen og skape en effektiv pitch.

Alle fire programidéer deltar deretter i pitchkonkurransen den 4. november med mulighet for å vinne 100.000 DKK i utviklingsstøtte.

Innsendte bidrag bedømmes av en jury med representanter fra Nordvisionssamarbeidet og DRs programutvikling. Juryen er på jakt etter de idéer som er mest nyskapende, som vil passe for videreutvikling i workshopform og i forøvrig er i overensstemmelse med konkurransens generelle villkår.  

Villkår:

  • Konkurransen er åpen for alle
  • Konkurransebidraget skal være en programidé på max 1500 tegn og inneholde ett unikt programelement
  • Programidéen skal primært være for tv og/eller web
  • Programidéen skal være nyutviklet for konkurransen
  • Programidéen skal kunne sendes i prime time / nå et stort publikum
  • Det ferdige programkonseptet skal være interessant å bestille for alle nordiske land
  • Programkonseptet behøver ikke resultere i samme produksjon i alle land, det kan godt være et format eller innholdsdeling
  • Vinnere må være forberedt på å sende en deltaker til konseptutviklingsworkshop og pitch i København fra 2-4 november
  • Villkårene for å få tildelt utviklingsstøtte er at Nordvisionsbolagene gis first option på videre produksjon og at produserende NV-bolag skal eie minst 50% av konseptet
  • Ansatte i Nordvisionsbolag gjøres oppmerksomme på at idéer utviklet i konsepturviklingsworkshopen eies av bolagene

Mere information: Cecilie Stranger-Thorsen, (+46) 7021 55968 / cest(AT)dr.dk