Omvendelsen – dansk/norsk radiodrama

Vi betragter os selv som nordiske brødre, men i mange år var danskerne herrefolket og nordmændene undersåtter. I 2014 er det 200 år siden, at Danmark og Norge ophørte med at være ét land med den samme konge.

av Thomas Hedemann

Historien om det dansk/norske rigsfællesskab er blodig og dramatisk – og en del af den historie vil DR’s Radiodrama og NRK’s Radioteatret gå i samarbejde om at fortælle til radioen.

I første omgang har DR og NRK – med udviklingsstøtte fra Nordvisionsfondet – lagt fundamentet til et fremtidigt samarbejde omkring en radiodrama-serie i 6-10 dele.  Serien er ikke endeligt besluttet, men hvis udviklingen fortsætter så lovende, som den er begyndt, så håber vi, at den skal produceres og sendes i 2013 eller 2014.

Dramaserien

De mudrede gader flyder med skrald, her lugter af lort og pis, grise og høns går rundt mellem de laset-klædte mennesker. Vi befinder os i Norge i den sene middelalder. Det er her – i 1533 – at serien og de skelsættende begivenheder starter.  Reformationen kalder vi tidsperioden.

Og det er i de år, at seriens hovedperson, den kvindelige norske storgodsejer Gørvel Fadersdattter Sparre, lever. Hun bliver spundet ind i et politisk spil om religion, magt og selvstændighed.  Hun bliver billedet på den norske nation, som praktisk taget går under i en blodig religionskrig mod det danske overherredømme.

I reformationen går det danske og det norske folk fra at være katolikker til at blive lutheranerne. Det kan måske lyde som en religiøs detalje, men det blev et kolossalt mentalt og værdimæssigt skift i de to lande. Det er den danske konge som via krigen tvinger nordmændene til at blive lutheranerne, og fra da af, og frem til 1814, er nordmændene totalt underlagt danskerne.

Reformationen ligger som en solid bund for den kultur og den religiøsitet, vi har den dag i dag i de to lande. Så derfor er historien relevant for os nu, men også fordi religionskrige desværre endnu er ”på mode”. Der er stadig mange lande, der bruger Gud som våben, og vil slå ihjel for deres tro, eller bruger troen som undskyldning/begrundelse for at undertrykke og dræbe.

Samarbejdet mellem DR og NRK

Det er første gang, at DR og NRK skal forsøge at skabe en radiodrama-serie sammen. Men i mange år har de nordiske landes tv-stationer arbejdet sammen omkring tv-dramaserier, med stor succes endda, så mon ikke også, at det kan lade sig gøre at arbejde sammen om radiodrama.

Vi skal naturligvis forsøge at overkomme nogle sproglige og kulturelle barrierer, for eksempel skal vi producere serien på dansk i Danmark og på norsk i Norge. Men i de næste mange måneder fortsætter vi udviklingsarbejdet med repræsentanter fra DR og NRK og en forfatter fra hvert land. Og så håber vi, at ”Omvendelsen” skal i produktion i løbet af det næste års tid.