Nyt rekordår for Nordvision

Nordvisionssamarbejdet opnåede i 2006 sit bedste resultat nogensinde. Samarbejdets totale omfang i 2006 var i alt 2821 udsendte timer, som er 83 flere timer end i 2005.

Disse nye tal betyder at hvert NV-bolag i gennemsnit sendte mere end 1 time og 30 minutter Nordvisionsstof hver dag, året rundt.

Dette resultat – og den store vidensdeling, der finder sted i de mange velfungerende nordiske netværk – er resultatet af over 300 medarbejders og chefers arbejde i de nordiske mediebolag.

Stigning i samproduktion

På samproduktionsområdet var der en fortsat stigning – denne gang med 73 timer, eller 5,7 %.

Fakta, B&U og Drama er fortsat de mest aktive programgrupper målt i antallet af udsendte timer. I 2006 var det Drama-gruppen, som havde den største øgning i antallet af udsendte timer – fra 405 timer i 2005 til 450 timer i 2006 – en ca. 11 % stigning.

Underholdningsgruppen havde den største procentuelle stigning i antallet af udsendte timer – cirka 31 %, fra 100 timer i 2005 til 130 timer i 2006.

Stigning i antallet af udsendte samproducerede timer betyder ligeledes, at samproduktioner nu har overhalet udvekslingsprogrammerne i antallet af sendetimer.

Udvekslingen viser en smule nedgang

Programudvekslingen har været faldende de forrige år, men antallet af udvekslingsprogrammer er kun faldet ubetydeligt i 2006 (13 udsendte timer i alt i forhold til 2005).

En af grundene er den øgede brug af eksterne producenter og de heraf følgende udfordringer med hensyn til erhvervelse af nordiske rettigheder.

Desuden produceres flere interne programmer med arkivklip. Det har vist sig vanskeligt at finde informationer om, hvilke rettigheder som knytter sig til arkivklippene, og om rettighederne lader sig overføre til andre nordiske lande og platforme. 

De udvekslede programmer, som i særlig grad har fået opmærksomhed og klaret sig fint i nabolandene er blandt andet titler som Niklas mat (SVT), Landgång (SVT), Herlufsholm (DR), Orkesterliv (NRK) og Grønn Glede (NRK).