Nyt bestiller og produsentforum

1. oktober hadde den nye UNG-programgruppe sitt første møte i Oslo. Programgruppen er skilt ut fra B&U-arbeidet og slått sammen med bestillernes strategigruppe for UNG-satsninger.

Tidligere har UNG-samarbeidet foregått innenfor programgruppen for barn og unge og har vært preget av mange frustrasjoner: Det fins få øremerkede midler eller slots til UNG-stoff, og strategi og organisering av produksjonen er svært forskjellig i de ulike bolagene.

Samarbeidet har likevel født mange vellykkede nye medier-prosjekter og reelle samproduksjoner, som Hundeparken, Rock City og Yallahrup Færgeby. Og det er store tvermediale prosjekter gruppen håper skal bli resultatet av samarbeidet.

Foruten produsenter består UNG-gruppen av bestillerne som hittil har møttes i strategigruppen for UNG-samarbeid som NV-møtet nedsatte høsten 2006. Dermed er gruppen også den første som konstitueres med produsenter og bestillere som likeverdige parter.

Gruppen ønsker å konstituere samarbeidet hver høst, hvor bestillerne først koordinerer felles ønsker til kommende projekter. Deretter møtes to man to ganger årlig i plenum, hvor både bestiller- og produsent er tilstede. Utover dette holder produsenter seperate programutviklingsmøter.

Ordførendeskapet skal være ambulerende og bestiller Maria Groop Russel, SVT, overlot vervet til produsent Barbara Jahn, NRK frem mot vårmøtet i Oslo.

Jakten på de gode idéer

Balansen mellom bestillernes innflytelse i idéutviklingsprosessen var et tema gruppen brukte mye tid på i det første møtet. Det er et felles ønske å jobbe langsiktig med de gode idéer, involvere bolagenes UNG-produsenter og utvide kjennskapen til nettverket i Nordvisionen utover gruppen av programsjefer.

###FAKTABOKS### 

Det var også enighet om at prosjekter i R&U-fasen skulle utvikles uten bestillerinvolvering og at bestillernes rammer skal trekke opp de store linjer basert på bolagenes strategier.

Projekter på gang

DR pitchet på møtet noen prosjekter som fikk god respons i de andre bolag: blant annet et felles opplegg omkring Roskilde-festivalen, samt prosjektet ”Skandinaviens Røvhul” hvor man vil kåre Nordens kjedeligste by.