Nyhetsutbytet på samma nivå som året innan

Nyhetsåret i Norden var som det brukar tudelat. Av och till präglades nyhetsbilden av stora internationella händelser som vulkanutbrottet på Island och det efterföljande kaos i lufttrafiken som drabbade hela Europa, eller av Victorias och Daniels bröllop i Stockholm. Men vid sidan av de här nyheterna finns det också en hel del ämnen som nödvändigtvis inte får genomslag i nyhetsrapporteringen ute i den stora världen.

Det här kan till exempel vara mordet på en norsk flygvärdinna vid ett hotell i Köpenhamn där mördaren sedermera greps i Sverige. Eller jakten på skytten i Malmö, terrorplanerna mot Jyllandsposten eller snöovädret under december månad, som drabbade stora delar av Norden.

Nyhetsutbytet inom Norden är starkt i båda de här fallen, både då nyheten är av internationell kaliber, men också då intresset och perspektivet är lite mer nordiskt. RUV bevakade vulkanutbrottet via både Nordif samt via EBU:s kanaler ERNN och EVN. SVT täckte i sin tur brölllopet i somras på ett systematiskt och grundligt sätt. Köpenhamnsmordet blev också det ett exempel på nordiskt nyhetssamarbete mellan både DR, SVT och NRK.

Utväxlingen av nyhetsinslag följde under 2010 samma praxis som den gjort sedan starten för 16 år sedan. Nordif används i allt större grad och de inslag som sänds på ERNN ses som allt mer intressanta också av EBU-medlemmar utanför Norden.

Fler inslag blev använda 2010
Rent numerärt gick antalet upplagda inslag ner något, men å andra sidan användes fler inslag än året innan. I siffror  betyder det här att knappt 1900 inslag erbjöds, 1106 via Nordif och 777 via ERNN, jämfört med drygt 2100 året innan. Å andra sidan användes 1067 inslag vilket var lite mer än året innan. Det här tyder bara på att utväxlarna blivit något mer restriktiva då man väljer ut inslag för utväxling och att bara de inslag som realistiskt kommer att användas läggs upp.  

Utmaningarna som väntar under nästa år är att få nyhetsutväxlingen uppdaterad till Nordif2, det nuvarande systemet håller helt enkelt på att bli för gammalt och slitet. Möjligen kan också Kringvarp på Färöarna då ansluta sig till samarbetet. För tillfället kan Kringvarp ta emot ERNN/EVN-inslag, men inte inslag som erbjuds via Nordif.

Samarbetet med de baltiska länderna är också något som måste dryftas i framtiden. Principiellt ställer sig alla parter positiva till samarbete med Estland, Lettland och Litauen. Speciellt Estland har visat ett stort intresse för att etablera en tätare kontakt med sina nordiska grannar.