Nye retningslinjer for NRK

Den norske regjeringens melding i fredags om allmenkringkasting bekrefter NRKs sentrale rolle også i framtidens mediebilde, siger NRKs kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas.

På fredag d. 11.5 lagde den norske regering fram stortingsmeldingen ‘Kringkasting i en digital fremtid’. Meldingen konkluderer blandt andet at de overordnede kravene til NRKs allmennkrigkastingtilbud utdybes og at der gis samme anvendelse på både tradisjonell programvirkssomhed og nye medietjenester. Ifølge meldingen vil NRK miste mulighed for reklamer på NRKs tekst-tv. NRK får heller ikke lov til å kreve inn lisens for PC- og mobilbruk. 

Bjerkaas er glad for understrekningen av at NRK skal ha en naturlig plass på internett, i mobile nettverk og andre nye medieplattformer:

– Meldingen er moderne og framtidsrettet når den utvider arenaen for allmenkringkastingen fra tradisjonelt radio og TV til alle nye mediekanaler.

Han er likevel kritisk til at de økte forventningene til hva NRK skal levere ikke følges opp med tiltak som kan styrke økonomien:

– I den grad rammebetingelsene endres, så går det i retning av en innstramning og lavere inntekter for NRK. Det foreslås heller ikke i denne omgang noen utvidelse av lisensgrunnlaget slik det har skjedd for eksempel i Danmark. Vi må derfor håpe og tro at Stortinget vil bidra til et løft i lisensen slik at vi settes i stand til å oppfylle vårt utvidede mandat, sier han.

– Samtidig preges også meldingen av en distribusjon av tillit til NRK. Med unntak av tekst-tv, fratas vi ingen inntektsmuligheter. Men det manes til varsomhet fra NRKs side. Dette er en tillit vi skal vise oss verdig, sier Hans-Tore Bjerkaas.

Kilde: NRK Markeds- og kommunikasjonsavdelingen, Ekstern Info