Nya koordinatorn hoppas på fler nordiska koncept

”Självklart ska vi fortsätta!” Nordvisions första digitalkoordinator någonsin, NRK:s Magne Hansen, var klar i sin åsikt när han lämnade uppdraget i våras. Det blev också som han hoppades. I början av oktober tog Yles Ingrid Mallén över uppdraget, med nya idéer, förväntningar och utmaningar.

Ingrid Mallén är ny digitalkoordinator inom Nordvisions samarbete Digital Publishing Group. Foto: Lasse Grönroos/Yle.

Sedan den första oktober är Ingrid Mallén den nya digitalkoordinatorn inom Nordvisions samarbete Digital Publishing Group (Front Page).


Personlig utveckling parallellt med mediavärlden

Koordinatorns uppdrag är att samordna digitala innehåll, så att de allra bästa berättelserna från varje Nordvision-bolag kan resa vidare och möta användare i övriga Norden. Projektet får en fortsättning tack vare nytt stöd ur Nordvisionsfonden.

”Jag har väl egentligen gått igenom samma utveckling som media i övrigt, ända sedan jag avslutade mina studier och började jobba för Yle. Det har blivit lite radio, och mycket tv under årens lopp. Nu senast gick jag in för att jobba med allt det digitala, precis som omgivningen”, säger Mallén.

Trots att hon är en inbiten broadcast-journalist, så har de nya sätten att förmedla innehåll inte avskräckt – tvärtom.

”Det digitala har gjort våra processer mycket smidigare. Det öppnar faktiskt upp en helt ny värld”, säger hon.


Hundra procent digital

Nuförtiden är Ingrid Malléns arbete helt baserat på digitalt innehåll.

Och, som nyvald koordinator för delning av digitalt innehåll och kunnande inom Nordvisions nätverk Front Page Editors, så kommer hon – två dagar i veckan – att arbeta för att de nordiska public service-bolagen ska kunna dela sina allra bästa digitala innehåll med varandra.

”Det fanns många orsaker till att jag tackade ja till koordinatoruppdraget. Jag tycker mycket om att jobba med människor. För att vara ärlig: hur digitalt man än jobbar så handlar arbetet här om att ha med människor att göra. Jag tycker om att vara spindeln i nätet, och älskar idén om att kunna föra människor i Norden samman. Dessutom gillar jag problemlösning, som jag tänker mig att det här uppdraget i förlängningen handlar om”, säger Mallén.

Hon säger, att hon redan nu insett hur mycket de nordiska public service-bolagen har gemensamt i sina uppdrag.

”Hela koordinatorarbetet är ju lite en spegel i förhållande till det jag gör här hemma, hos Yle. Det är intressant att jämföra, men jag tror ju starkt på att vi gemensamt är mycket starkare.”


Ingrid Mallén. Foto: Lasse Grönroos/Yle.


Den personliga kontakten avgörande

Trots allt det digitala i koordinatorrollen, så blir en av Malléns första uppgifter att resa runt till de övriga nordiska public service-bolagen för att lära känna verksamheterna – och framförallt människorna bakom.

”För några år sedan var man mycket inne på att vi inte behöver träffas, att mycket kan skötas via videosamtal. Nu känner jag att vi gått över till att tänka att vi också behöver känna varandra. De personliga kontakterna är en förutsättning för att resten av samarbetet ska fungera”, säger Ingrid Mallén.

Sagt och gjort, snart möter Mallén kollegor i hela Norden. Att träffa medarbetare från de andra bolagen är också en av de saker som hon ser mest fram emot.

”Ja, att träffa alla samarbetspartner, fundera på hur vi kan hitta nya former av utbyte som man inte ännu kommit att tänka på… Det publicerade innehållet fungerar redan bra, tycker jag. Men, kunde det finnas koncept, idéer och inspiration som jag kunde föra vidare? Det ultimata vore att skapa en idébank som vi gemensamt kunde ösa ur”, säger hon.


Ensamheten en utmaning

Den största utmaningen med att ensam fungera som digitalkoordinator, två dagar i veckan fram till nästa sommar, tänker Mallén kan bli en viss känsla av tomrum och ensamhet. Den mesta kontakten sköts via nätet, och det är inte säkert att hon får respons på sitt arbete efter varje insats.

Det är en utmaning Ingrid Mallén är beredd att ta sig an.

Hon hoppas inte minst att hennes nya, spännande roll kan hjälpa till att skapa mer förståelse mellan de nordiska länderna.

”Jag tycker att det finns en underliggande betydelse där, om vi kan byta nationellt innehåll och berätta om varandra. Hur ser samhället ut, och hur fungerar människor i de andra nordiska länderna? Om du frågar mig hur en ensamförsörjares liv i Bergen ser ut, så har jag ingen aning. Vi vet ganska lite om varandra. Där tänker jag att vi kunde öka förståelsen”, säger Ingrid Mallén.

Hennes hälsning till dig som jobbar med nordisk public service och har en berättelse för hela Norden?

”Mejla mig, så fångar jag upp din idé och tar den vidare!”

Du når digitalkoordinator Ingrid Mallén på ingrid.mallen@remove-this.yle.fi.