Nya kontrakt för samproduktioner

Nu finns det tre olika avtalsmallar/-skabeloner för att underlätta skrivandet av samproduktionsavtal för gemensamma produktioner inom Nordvision. 

De nya samproduktionskontrakten finns på danska, norska, svenska och engelska.

I de nya mallarna finns en tydligare uppdelning vid val av sändningsrättigheter och även en extra rad om rättigheterna kring hold back, försäljningen till externa bolag, som t.ex. Netflix.

Flera nya inslag i kontraktsmallen handlar om en säkrare leverans till samproduktionspartner. Det finns mer detaljerade  tekniska beskrivningar kring leveransen av program. Man ska också ange en kontaktperson för leverans i det mottagande bolaget, alltså en intake, för att det ska gå så smidigt som möjligt.

 

>> De nya standarkontrakten för samproduktioner