NV-fondens tildelinger

Til sammen 30 prosjekter ble tildelt 45,75 millioner DKK under høstens tildelingsrunde i NV-Fonden.

På fondsstyremøtet den 25. november ble til sammen 22 prosjekter tildelt produksjonsstøtte, på til sammen 45 millioner DKK.

Det ble dessuten tildelt 100.000 EUR (ca. 750.000 DKK) i utviklingsstøtte til 8 utviklingsprosjekt – herunder prosjektet “Nordens prinsesser” som ble tildelt støtte av faktabestillerne etter faktapitchen i Stockholm.

Se oversikten over alle prosjekter, som ble støttet i denne tildelingsrunden.

Mere info: kontakt NV-sekretariatet.