NV-Fondens tildelinger juni 09

NV-Fondens styrelse har indvilget ansøgninger for produktionsstøtte og udviklingsstøtte for ca. 25 mill. DKK.

På fondsstyremødet den 10.6.2009 uddelte styrelsen for Nordvisionsfonden ca. 104.000 EURO i Research og Udviklingsstøtte, fordelt på 8 projekter, samt ca. 24 millioner DKK i produktionsstøtte fordelt på 23 projekter.

I forbindelse med faktapitchen i Oslo blev i alt 33.563 EURO tildelt til tre fakta-udviklingsprojekter. NV-Fonden tildelte derfor i alt 137.563 EURO til udviklingsprojekter i løbet af foråret 2009.

Se den komplette oversigt over projekter, som fik støtte i denne tildelingsrunde.

Mere info: kontakt NV-sekretariatet