NV-fondens frister 07

Læs mere om Nordvisionfondens ansøgningsfrister for 2007!

Nordvisions sekretariat melder om følgende ansøgningsfrister for Nordvisionsfonden i 2007:  

7. mai – intern frist i bolagene
5. november – intern frist i bolagene

Der kan søges om støtte til både produktion og research og udvikling (R&U). Princippet for fonden er at støtten til de forskellige projekter indstilles av bolagene. Styrelsen, som består av repræsentanter fra alle bolagene, vedtager så formelt disses indstillinger med henblik på fondens retningslinier.

Produktionsstøtte, kriterier

Produktionsstøtten har de mest formelle krav: man kræver at der er mindst en NV partner med i tillæg til ansøgeren. Som hovedregel er det kun hovedproducenten, der kan få penge fra fonden, mens samproducenten må skaffe pengene fra egne midler. Det er dog muligt ved store dyre produktioner, at dispensere herfra så medproducenten også kan hente penge i fonden, eller når der er tale om reelle samproduktioner.

  • Hovedproducenten må søge om et beløb der svarer til max. 50% af det bolaget selv skyder ind i projektet.
  • I tillæg skal samproducenten bidrage med et beløb der udgør mindst 10% af ansøgningssummen.
  • For eksempel: en hovedproducent som selv lægger 1.000.000 kroner i projektet kan maksimalt søge om et bidrag på 500.000 kroner (50% av egen indsats). Dette under forudsætning af, at der findes en samproducent som lægger minimum 50.000 i projektet (10% av ansøgningsbeløbet)

R&U-støtte, kriterier

Hensigten med R&U-støtten er at sætte i gang samproduktioner ved at give støtte til at udvikle og til at foretage en indledende research, som kan vise om der er grundlag for at gå videre med en egentlig produktion. Hvis grundlaget ikke er der, skal pengene ikke betales tilbage, men hvis R&U-aktiviteten fører til en produktion, skal en tilbagebetaling indregnes i produktionens budget.

Der kommer ofte flere ønsker til R&U end der er penge til, så bestyrelsen må prioritere og her anvender vi følgende kriterier:

  • Udvikling af projekter går forud for research.
  • R&U der involverer flere medier – herunder “de nye” medier – går forud for rene TV-produktioner 
  • Det gør et indtryk hvis ansøgerne selv har penge med til R&U.
  • Det samme gør sig gældende, hvis der allerede på dette tidspunkt er andre NV- partnere med, som måske oven i købet også er med til finansieringen

Den officielle invitation til ansøgninger sendes ud senere i foråret 07.

Kontakt NVS for vejledning og mere info:

Henrik Hartmann  tel: +45 2424 8305               
Cecilie Stranger-Thorsen  tel: +45 2854 4005