NRK:s dramachef: Produktionen ska bli grönare

Dramaproduktionen har möjlighet att bli mer klimatvänlig, efter att ha pekats ut som värsting i tv-branschen. Bland annat detta har vi lyft fram i nyhetsväg under veckan.

NRK:s dramaserie "Jordbrukerne". Foto: NRK.

Fler nyheter på Nordvisions Facebook-sida.


NRK:s dramachef: Norge kan visa vägen för mer klimatsmart produktion

Statistik visar att produktionen av fiktion och drama är klimatvärstingen inom film och tv. Nu har Norge möjligheten att föregå med gott exempel när filmbranschen ska leva upp till FN:s klimatmål, skriver Ivar Køhn, dramachef i NRK, hos norska Rushprint.

”Vi måste få hem norska produktioner igen så att vi undgår totalt onödvändiga resor och så att vi stärker vårt eget expertisområde”, skriver Køhn.

Han påpekar att nya produktionsincitament i Norge under 2022 bör ge motiv för en hållbar produktion – särskilt gällande klimat, men också i förhållande till infrastruktur och arbetsmiljö.

”Incitamentet kan flyttas från Kulturdepartementet till Näringsdepartementet och vara en del av den gröna omställningen. Den ska skapa förändring och hållbar tillväxt i en allt mer professionell film- och tv-bransch. Målet måste vara att den norska film- och tv-branschen bidrar till att reducera koldioxidavtrycket också för en internationell bransch”, skriver NRK:s dramachef.’


DR ber utsatta tidigare körmedlemmar om ursäkt

En advokatundersökning som har granskat anmälningar om oacceptabelt beteende hos vuxna kring DR:s flickkör lades fram i veckan. Där konstateras att det tidigare, innan år 2010, i körens historia förekommit radikalt gränsöverskridande beteende. Det handlar bland annat om sexuella närmanden, en i perioder alkoholiserad kultur samt kränkande beteende och svår mobbning mot de ofta minderåriga offren.

Totalt tog 129 personer kontakt till den externa advokaten för att berätta om sina upplevelser. Historien börjar nystas upp efter att några tidigare medlemmar gick ut i media tidigare i år.

”Ansvaret för detta massiva svek – däribland från ledningen – kan bara tillskrivas DR. Därför ber jag i dag på DR:s vägnar som institution förbehållslöst om ursäkt av de tidigare medlemmar i flickkören”, säger DR:s nuvarande generaldirektör Maria Rørbye Rønn.

DR:s advokater ska härnäst se på om det kan bli tal om ekonomisk ersättning till de utsatta.


Svenska Yles direktör Johanna Törn-Mangs och Hufvudstadsbladets ansvariga chefredaktör Erja Yläjärvi. Hufvudstadsbladet ägs av KSF Media. Foto: Hanni Holmström-Kuokkala/Yle.

Yle utökar samarbetet med kommersiella medier

När Finland förbereder sig för val breddar Yle samarbetet med de kommersiella medierna. I ett nytt pilotprojekt får ett kommersiellt bolag erbjuda Yles valservice till sina användare.

”När vi samarbetar kring tekniska lösningar frigörs resurser för att skapa kvalitetsjournalistik”, säger Johanna Törn-Mangs, ansvarig chefredaktör för Svenska Yle.

Även på utbildningsfronten inleds ett nytt samarbete. Den här månaden bjuds journalister från KSF Media till Yle, där den interna enheten Journalistakademin ger en kurs i granskande journalistik.

”I en bransch som förändras snabbt finns det ett ständigt behov av att lära sig nytt. En ökad kunskapsnivå gynnar både mediebranschen och publiken, och därför är jag mycket glad över att vi kan samarbeta kring fortbildningen av journalister”, säger Johanna Törn-Mangs.Mads Diness, fungerande direktör för DR:s nya område för användare, marknad och publicering. Foto: DR/
Agnete Schlichtkrull.

DR:s nya avdelning ska känna mediemarknaden på pulsen

Av Lars Møller Hansen, DR:s interna kommunikation

En ny digital plan presenterades för DR i oktober.

Som en del av den nyligen presenterade digitala omställningen i DR uppstod ett nytt direktörsområde: Användare, Marknad och Publicering (BMP).

Området ska hjälpa DR att löpande ställa om i takt med att mediemarknaden utvecklas, genom att på bästa möjliga sätt känna marknaden och användarna.

Den här kompetensen ska komma från områden som DR Medier (som lades ner i samband med omställningen), Medieproduktion, Programservice och Medieforskning. Det här berättar Mads Diness, som är fungerande direktör för nya BMP.

”När vi förändrar styrningsmodellen, så att innehållsområdena blir tilldelade pengar i genrebudgetar så ska det vara någon som ser till att vår samlade programportfölj lever upp till DR:s ambitioner. Det här tas tillvara av det nya området BMP, som ska ha en 360-gradersblick. Man kan säga att innehållsområdena levererar många fina blommor, men BMP ska säkerställa att även den samlade buketten är fin”, säger Diness.

Det nya området ska säkra att DR:s direktion har en upplyst uppfattning av hur programpengarna ska allokeras. BMP får också en viktig roll i förhållande till externa beställningar.

”Drama, barn, unga och dokumentärer ligger i innehållsområdena, medan BMP har resten. Men BMP blir en koordinerad ingång för hela den externa marknaden”, säger Mads Diness.


Sveriges Radios handbok i sociala medier i ny version

Sveriges Radios sociala medier-handbok har kommit ut i version 4.0.

”För Sveriges Radios del är sociala medier ett viktigt verktyg för att nå och komma i kontakt med en bredd av befolkningen i Sverige, vi ska naturligtvis finnas där publiken finns”, skriver Cilla Benkö.

I boken finns handledning för bolagets medarbetare om some-journalistik och källkritik, research och paketering, bland mycket annat.

Samtidigt har vi med åren också fått erfara baksidorna med sociala medier. Att avståndet genom plattformarna öppnat nya kontaktvägar och minskat avstånd mellan människor, har lett till en ökad andel hat, hot och trakasserier som dagligen riktas mot privatpersoner, journalister och politiker”, skriver Benkö vidare.