NRK får en barnekanal

Den nye kanalen ‘NRK3’ vil bli en Barnekanal fra 07:00 til 19:00 -og fra 19:00 en kanal med et ungdomstilbud. Kalle Fürst fra NRK regner med å ha Barnekanalen fullt på lufta 1.11 eller 1.12.2007:

– I Norge merker NRK en økende konkurranse fra de internasjonale kommersielle Barnekanalene – i dag er det 6 , vi vet om minst 5 til som vurderer det norske ( og skandinaviske markedet). Det er Disneys pakke som har størst oppslutning, med en markedsandel i 3 – 11 årsgruppen på ca. 17 %, mens TV 2 har 26 % og NRK 36 %.

For NRK er det viktig å kunne ha et alternativ tilbud gjennom hele morgenen og dagen – en av årsakene til at vi taper markedsandeler er at vi har så begrenset sendetid. Når vi sender barneprogram kl. 1800 har NRK en markedsandel på 90 – 95 % i 3 – 6 års gruppen (vi har til og med sett 100 tallet!) og på helge morgen mellom 50 og 60 %.

Men barna ser selvfølgelig ikke på oss når vi ikke har barneprogram!

Arbeidet med utredning av Barnekanalen har foregått i snart ett år og planene begynner å ta form. Vi kommer til å sende fra 07:00 til 19:00, med en målgruppe på 2 – 12 år. Etter at Barnekanalen går av lufta 19:00, vil NRK3 har en programsetting som sikter mot ungdom og yngre voksne.

Arbeidet med utredning og drift av Barnekanalen er lagt til Barne- og ungdomsavdelingen, som også nå har et delegert Kringkasteransvar for barneflatene på TV.

NRK har valgt samme modell som BBC – all produksjon, innkjøp, versjonering, eksternproduksjon og programsetting av barneprogram er samlet i Barne- og ungdomsavdelingen, for å få et så fagølig sterkt miljø som mulig. 

Det arbeidet som pågår nå er innkjøp og versjonering av ca. 450 nye timer, digitalisering av alt barnestoff, gammelt, nytt og innkjøp – som skal brukes i kanalen.

NRK3 blir den første kanalen som skal avvikles heldigitalisert, opplæring av medarbeidere på digital avvikling, navn og designarbeid, markedsføring, utvikling av nye konsept., i samarbeid med DR og SVT analyse av seermønster hos barn bygging av programskjema, og masse mer!

Det digitale bakkenettet åpner etter planen 1.9.2007 Vi regner med å ha Barnekanalen fullt på lufta 1.11 eller 1.12.2007