Nordvisionsfonden våren 2015

Fondstyrelsen har antagit några nya regler som ökar möjligheterna till att ansöka om stöd från Nordvision. I och med att det går att addera stödbeloppet från flere samproducenter så gynnas i bästa fall nordiska projekt som är förankrade i flere nordiska bolag.

Deadline för vårens ansökningar till Nordvisionsfonden är torsdagen den 7 maj.

Fondstyrelsen beslöt vid mötet i Oslo i november 2014 att införa några nya fondregler som träder i kraft med omedelbar verkan. 

  • Minimibeloppen för samproduktionsstöd i samband med utvecklingsprojekt är i framtiden 1 000 euro för de stora bolagen och 200 euro för RÛV och Svenska Yle.
  • Det är möjligt att ansöka om fondstöd som uppgår till 10 gånger det belopp det totala (tidigare bara ett enskilt)  samproduktionsbidraget uppgår till (50 gånger beloppet från RÛV och Svenska Yle). Dock fortfarande max 50 % av det belopp bolaget, huvudproducenten, själv bidrar med.
  • Samproduktionsserier som har producerats i minst en säsong kan från och med den andra säsongen tilldelas produktionsstöd för format. Programmen ska då ingå i gratisutväxlingen.
  • Formatidéer kan under samma ansökningsrunda tilldelas både utvecklings- och produktionsstöd. Utvecklingsstödet bör i så fall vara tilldelat av beställarna ur de decentrala medlen och utvecklingsprocessen bör alltid resultera i en samnordisk formatbibel.

Produktionsstödet för format (format production support) kunde för första gången sökas hösten 2014. Produktionsstödet kan sökas för ett nordiskt format som tidigare har tilldelats utvecklingsstöd från Nordvision. Alla bolag kan ansöka om produktionsstöd som huvudproducent. Det är också möjligt att ansöka om stöd ensam, utan samproducenter. Det ansökta beloppet kan uppgå till maximalt 50 % av det som bolaget själv bidrar med.

Nordvisionsfondens styrelse möts i Reykjavik den 28 maj för att fatta beslut om vårens utdelning. De som lämnat in ansökningar senast innan deadlinen den 7 maj informeras om resultatet av utdelningen senast måndagen den 1 juni. Nordvisionsfondens utdelning offentliggörs också på www.nordvision.org under utdelade stöd.