Nordvisions ungrupp på besök hos BBC Three och Vice UK

BBC Three flyttade 16 februari över hela sitt innehåll från traditionell broadcast till online som nu kan ses i BBC iPlayer. Flytten av kanalen till online har uppmärksammats och följts med nyfikenhet av många stora mediebolag världen runt, inklusive alla Nordvisionsbolag.

Av Marianna Widmalm

Unggruppens vårmöte hölls i London 4-5 februari. BBC- och Vice-besöken, som arrangerades av Nordvision, väckte stort intresse och det blev  sammanlagt 23 nyfikna beställare, program- och redaktionshefer samt projektledare från Norden som fick höra om den 2-åriga resa som BBC Three varit med om.

Enligt BBC  sparar företaget 30 miljoner pund på grund av flytten och att färre program ska göras.

Det huvudsakliga argumentet för flytten var att den unga publiken redan ser mer på on demand och online-tjänster än traditionell TV, ett faktum som alla traditionella broadcasters ställs inför nu.

Vällyckat besök hos BBC Three

”Jeg synes besøket i London, begge dagene, var veldig vellykket. Jeg var imponert over BBC som tok så godt imot oss, innkvarterte oss i det ærverdige styremøterommet og hadde forberedt en grundig presentasjon bare for oss. De tok på seg  den ansvarsfulle storebrorrollen overfor oss mindre allmennkringkasterne og det synes jeg var veldig hyggelig”, säger Charlotte Myhvold,  beställare för ung, underhållning och kultur på NRK.

Föredrag hölls, bl.aa av fantastiskt väl förberedda Zara Gregory, Launch Manager BBC Three Online, Colin Watkins, Head of Digital Entertainment och Matt Hoban, Senior Audience Planner, som berättade om strategierna, processen och metoden kring flytten av kanalen.  Flytten har pågått i två år och mycket kretsade kring att ha fokus på det viktigaste. Det bildades en ”strategisk inkubator” för att ge BBC Three en ny image med hjälp av nya talanger och programinnehåll.

”Det er spennende å se metoden de har brukt når de har researchet seg frem til hvilken kjernemålgruppe de nå skal treffe etter at de går online med BBC Three og hvordan de har landet på sin nye publiseringsmodell. BBC ligger jo foran oss andre i å eventuelt gjennomføre et slikt skifte, så da har vi muligheten til å se hvordan det går med dem og lære av deres erfaringer”, kommenterar Charlotte besöket.

En annan mycket viktigt del av arbetet handlade om vilka plattformar de ska jobba med och vad det är för innehåll som passar till vilken plattform. De koncentrerar sig på tre plattformar:

  • En personifierad mobil-app för kort innehåll.   
  • En hemsida för de tre bästa programmen på BBC Three.
  • iPlayer BBC Three med längre innehåll för en publik med fördjupat intresse för ett visst innehåll.

Anna Forth, beställare för ungt innehåll på Svenska Yle, reflekterar kring besöket så här:

”Jag tyckte det var väldigt intressant att höra om hur BBC Three tänkt i övergången från linjär media till online-världen, framför allt hur de tänker kring olika typer av innehåll och publiceringsplattformar. Det var också givande att ta del av deras kartläggning över vad den unga publiken vill ha och hur den tänker.”

Förutom BBC Three träffade gruppen Sophie Taitt, Head of Production på BBC Comedy, som bland annat berättade om hur de letar talanger och hur BBC Comedy är organiserat.

Dagen på BBC:s styrelserum avslutades med en presentation av DR:s medieforskning om barn och ungas medievanor i Norden (13-29 åringar) och en återpitch av förra årets ungformatvinnare ”DR3 smitter”.

Vice satsar på traditionell broadcast

Nästa dag besökte gruppen Londons coolaste medieföretag, som naturligtvis också ligger i det hippaste området i Shoreditch, Vice UK. Olly Osbourne, Head of Audience, Dan Miller, Communications Director, och Al Brown, Head of Video, berättade om hur de programutvecklar och hittar talanger, hur de ser på och når sin publik och vad de tror om företagets framtid.

Mitt i presentationen släppte Al Brown nyheten att Vice kommer att satsa på en traditionell broadcast-kanal kallad ”ViceLand” som har premiär i USA 29 februari 2016. Tanken är att kanalen även ska etableras i Europa. 

”Det jo interessent å se hva Vice tenker. De går jo i motsatt retning og etablerer en lineær tv-kanal. Jeg tenker at det betyr at vi lever i en kompleks medietid og at det betyr at det ikke finnes en riktig oppskrift eller fasit”, tycker Charlotte.

Al Brown avslutade mötet med att säga att Vice har valt den lättare vägen, alltså att gå från digital publicering till linjär TV, i stället för tvärtom som BBC Three.