Nordvisions möteshöst tar form

Sommaren för med sig en välbehövlig paus efter en framgångsrik nordisk samarbetsvår. Nordvision ställer ändå in siktet på en intensiv höst, och många av de planerade mötena finns nu i kalendern här på Nordvision.org.

Trots att våren praktiskt blev allt annat än det som var tänkt, så lyckades det nordiska public service-samarbetet ställa om snabbt, och de flesta av våra möten kunde genomföras online. Resultatet blev också en bibehållen nivå av gemensam utveckling och samproduktion, och Nordvisions nätverk och expertgrupper höll kontakten och delade kunskap genom digitala verktyg.

Ändringar kan bli aktuella

Höstens mötesschema tar som bäst form, och många möten finns nu i kalendern här på Nordvision.org. Eftersom det är svårt att ännu kunna veta vilka förutsättningar det finns för att mötas fysiskt, så planerar vi parallellt möjligheten att hålla mötena online i en mer kompakt form.

Vi meddelar grupperna och nätverken separat så snart det finns beslut om hur vi genomför mötena.

Följ utvecklingen här på Nordvision.org, och kontakta gärna sekretariatet om du har frågor.