Nordvision planerar för en samarbetsrik vår online

Med en rasande pandemi lade Nordvision under 2020 om sitt omfattande nordiska samarbete. Gruppmöten, seminarier och expertträffar ordnades online. När pusselbitarna nu läggs för våren 2021 så är det med utgångspunkt i att samarbetet i huvudsak försiggår online.

En samarbetsvår full av ljusa idéer! Foto: Patrick Tomasso/Unsplash.

Verkligheten slår emot med reserestriktioner och samlingsförbud. När de nordiska länderna i stort sett stängdes under våren 2020, så övergick Nordvision till att ordna alla möten virtuellt – samma situation rådde även under hösten. Med gediget engagemang från deltagarna så lyckades alla aktiva samarbeten fortsätta sitt arbete, med samproduktioner, utveckling och kunskapsdelning som resultat.

Planen: onlinemöten under våren

När Nordvisions möteskalender för våren 2021 nu tar form, så är det med utgångspunkt i den situation som råder: vi förbereder oss för att åtminstone första halvan av det nya året innebär fortsatta restriktioner. Därför planerar vi för att alla möten sker virtuellt.

Nordvisions sekretariat följer noggrant utvecklingen, och har kontakt med de enskilda samarbetsgrupperna och nätverken gällande varje möte. Om du har frågor kring de möten du ska delta i, så är du alltid välkommen att kontakta sekretariatet via e-post eller telefon.

Här kan du se översikten över vårens möten. Kalendern uppdateras fortlöpande.