Nordvision for begyndere

Programgruppemødene kan være forvirrende, både med hensyn til sprog, kultur og et særegent Nordvisions-vokabular. Dette var drivkraften bag B&U-gruppens ’hvidbog’, som giver en introduktion til Nordvisionssamarbejdet.

Vibeke Fürst-Haugen fra NRK har produsert ‘hviteboken’ sammen med sin kollega, Barbara Jahn, og resten av Barn og Ungdom-programgruppen:

– Tanken var å gjøre møtet med Nordvisionen enklere for nye medarbeidere, forteller Vibeke, å fortelle hvilke krav vi stiller til forberedelse og deltakelse på møtet og om mulighetene for å få realisert egne idéer i samarbeidet.

Håndboken er laget for å ha i lommen, for å stikke til nye medarbeidere. Den gir kort informasjon om Nordvision og svar på spørsmål som: – Hva er prosjektkalenderen? – Hvordan får jeg penger fra Nordvisionsfonden? – Hva skjer på et programgruppemøte?

NV-sekretariatet har møtt initiativet fra Barn og Ungdom-programgruppen med interesse, og arbeider nå med en generell versjon til alle medarbeidere. – Vår målsetting er å synliggjøre Nordvisionsarbeidet bedre i bolagene, sier generalsekretær Henrik Hartmann, og til våren vil vi styrke informasjonen til medarbeiderne, både på web og i informasjonsmateriell som en slik håndbok.

– NV-samarbeidet karakteriseres av effektivitet og pragmatisme, noe som fører til et særskilt NV-språk: Vi sier bolag om public service kanalene eller selskapene. Vi kaller sjefsredaksjonene og genresjefer for bestillere, osv. For å ikke gjøre dette mer mystisk enn det behøver å være kan slike håndbøker være en god hjelp.

For mer informasjon og en kopi av håndboken, kontakt NV-sekretariatet. Vi mottar gjerne tips om spørsmål du gjerne ville ha visst svaret på i ditt første NV-møte.