Nordvision årsberetning 2006

Nordvisionssamarbejdet opnåede i 2006 sit bedste resultat nogensinde. “Eftersom at vi också i 2005 oplevede et rekordår, er det fantastisk at stigningen, samlet set for alle de nordiske bolag fortsætter i 2006”, siger ordførende for Nordvision Gunilla Ohls.

Generalsekretær for Nordvision, Henrik Hartmann glæder sig også over resultatet og tilføjer:

– De kommende år tror jeg vores samarbejde vil ændre karaktær, eftersom de nordiske public service bolag står overfor store forandringer. Derfor skal vi styrke relevansen og kvaliteten af det nordiske samarbejde på de nye medier.

Samtidig med udgivelsen af årsrapporten udgiver Nordvisionssekretariatet ligeledes en håndbog for “nybegyndere” i Nordvisionssamarbejdet. I håndbogen kan man bland andet læse om, hvordan man samarbejder i Nordvision og hvordan man kan søge støtte fra Nordvisionsfonden.

Årsrapporten og håndbogen kan downloades nedenfor, eller rekviveres gennem Nordvisionssekretariatet i København.

Årsrapporten vil også blive delt ud på forårets programgruppemøder.