Nordiskt play-innehåll för de allra yngsta

Public service ska erbjuda värdefullt innehåll för alla. Där kommer en ny digital genre in i bilden: Baby-play. En del av framgången ligger i att lära känna såväl minstingarna som föräldrarna.

NRK gör innehåll för de allra yngsta, med de allra yngsta. Foto: NRK

Under ett drygt år har SVT satsat på innehåll för 0-2-åringar, kopplat till det välkända varumärket Bolibompa.

Planeringen av innehållet blev intensivt när de årliga undersökningarna visade, att SVT inte lockade de minsta tittarna på samma sätt som förr. Även småbarnsföräldrarna, i åldern 20 till 40, hade en försämrad relation till SVT.
 


SVT:s Bolibompa Baby, för de minsta tittarna. Foto: SVT.


Viktigt att lära känna föräldrarna

Johanna Gårdare, programchef för SVT:s Barnkanalen, berättar:

”Målsättningen blev att nå de unga föräldrarna. Det föds ungefär 150 000 barn varje år så det är 300 000 personer. Vi bestämde oss för att vika en del av den peng vi tidigare gjort innehåll för 2-5 för att ha råd att göra innehåll för de minsta.”

Det blev ett systematiskt arbete för att komma fram till vilka de här unga föräldrarna egentligen är. Vilket samhället har de växt upp i, och vilka mediavanor har de?

”Sedan gick vi vidare och lärde känna 0-2-åringar på samma sätt. Vad kan en 0-2-åring utvecklingsmässigt, hur tänker de, vilka behov har de? Vi etablerade kontakt med flera öppna förskolor dit vi kom en gång i veckan under en längre period och träffade barn och deras föräldrar och testade saker”, säger Gårdare.
 

“Vi försöker att producera baserat på insikterna om hur en ettåring fungerar”
– Joakim Vedeler, NRK


Experimenterande innehåll

Joakim Vedeler på NRK håller med om att det är strategiskt viktigt att nå föräldragenerationen – unga mellan 25 och 35 år.

”Vi har haft ett par små produktioner för de minsta redan, bland annat en liten serie om djur som heter Flokken. Nu satsar vi på en större produktion för första gången, där vi experimenterar både med animation och med innehåll med riktiga babyer”, säger han.

Utmaningen ligger främst i att förstå behoven hos dessa minstingar. Vad är deras förutsättningar för att förstå videoinnehåll?

”Vi har lagt mycket energi på det här, och försöker att producera baserat på insikterna om hur en ettåring fungerar”, säger Vedeler.
 


Svenska Yles musikinnehåll Hoppsorna. Foto: Yle.


Ökad popularitet online

Tidigare i år lanserade Svenska Yle en tjänst helt riktad till de minsta barnen och deras föräldrar, Piki-BUU.

”Vi kan se att våra babyserier är lika populära på Barnens Arena som BUU-innehållet, för de större barnen”, säger Mikaela Sonck, ansvarig producent.

Sonck ser Nordvision-samarbetet som särskilt viktigt, eftersom utbudet av innehåll för de minsta är begränsat.

”Vi behöver kunna erbjuda ett bredare utbud för att kunna tävla med de kommersiella kanalerna. Inom Norden har vi rätt långt samma förhållningssätt till barnen, och genom att dela med oss av våra programserier har vi möjlighet att erbjuda de nordiska barnen ett brett utbud av videoinnehåll utan reklam och som är tryggt för de allra minsta”, säger hon.
 

”Nästa steg är att tillsammans utveckla något digitalt för målgruppen, kanske spel, en egen app?”
– Mikaela Sonck, Svenska Yle


Hoppas på fördjupat samarbete

Redan nu har barnredaktionerna ett starkt samarbete genom Nordvision.

Joakim Vedeler tror att det finns möjligheter att fördjupa det ytterligare när det gäller innehåll för de minsta.

”Mycket av det här innehållet är helt eller nästan utan språk, och därför är det enkelt att versionera. Jag tror och hoppas att vi kan utväxla innehåll för den här målgruppen, och därmed öka det totala utbudet som varje bolag har för de allra yngsta”, säger han.

Mikaela Sonck är också hoppfull om mer samarbete.

”Nästa steg är att tillsammans utveckla något digitalt för målgruppen, kanske spel, en egen app?

Det känns bra att vi alla nu satsar på småbarnen. Det ger goda möjligheter till ett brett samarbete på flera plan”, säger hon.