Nordiska public service-nyheter – vecka 11

Veckan förde med sig flera nyheter om större förändringar i de nordiska bolagen: Ny strategi i SVT, Yle förändrar i sin organisation, DR Medier går på måndag in för en omorganisering. Coronavirusets spridning gör också att alla Nordvisionmöten i mars och april flyttas.

Foto: DR/Uffe Wang.

Du hittar också dagliga uppdateringar på Nordvisions Facebook-sida.Foto: Yle/Ilmari Fabritius.

Yle ändrar om i organisationen

13.3.2020

Yle organiserar om i ledningen för att bättre kunna svara mot snabba förändringar i medievärlden.

Marit af Björkesten, för närvarande direktör för Svenska Yle, blir ansvarig för en ny enhet med fokus på strategi och publikrelationer. Sökandet efter en ny Svenska Yle-direktör har inletts.

Finska Yles kreativa innehåll och utgivning samlas inom en och samma enhet, med Ville Vilén som ny direktör.

Ismo Silvo, nuvarande utgivningsdirektör, fortsätter i ledningsgruppen som ställföreträdande vd, med ansvar för att utveckla public service-uppdraget i ett framtida, digitaliserat medielandskap.

En ny direktör för kommunikation och brand ska också utses. Gunilla Ohls, nuvarande direktör för strategi och kommunikation, går i pension senare i år.

“Målet med förändringarna är att försäkra oss om att Yle, som snart fyller 100 år, fungerar smidigt och effektivt, samt är betydelsefullt för finländarna också i framtiden”, säger vd Merja Ylä-Anttila.

Förändringarna tas i bruk till sommaren.


Alla möten i mars och april ställs in

12.3.2020

Nordvision har, i samråd med medlemsbolagen, beslutat att flytta fram alla möten som skulle ha hållits i mars och april.

Vi förbereder tekniska lösningar för digital pitch, ifall det visar sig omöjligt att ordna dessa möten längre fram under våren.

Därför är det mycket viktigt att alla projekt som var tänkta att pitchas i vår ändå registreras i projektkalendern på Nordvision.org, så snart som möjligt!

Kontakta gärna sekretariatet med frågor och kommentarer.


Ny strategi för SVT

11.3.2020

SVT har beslutat om en ny företagsstrategi, som ska gälla 2020 till 2023.

Strategin går under namnet ”En ständigt pågående berättelse om Sverige”. Till de strategiska riktlinjerna hör att SVT ska förnya utbudet för att bli ”ett självklart val online”, och extra fokus sätts på användare online under 50 år.

”SVT behöver utvecklas för att samla till gemenskap i en ny tid. I berättelsen om Sverige spelar SVT en viktig roll som Sveriges minne. Det betyder inte bara att vi ska hitta sätt att tillgängliggöra våra program för nya generationer. Det betyder också att vi ska göra nya program om Sverige som håller över tid för en ny publik. Vi behöver också utveckla journalistiken som ger fler perspektiv, värnar saklighet och säkerställer oberoendet”, skriver bolaget.


Betydande förändringar i DR Medier

10.3.2020

DR har meddelat om en rad organisationsförändringar i avdelningen DR Medier.

Digitalchef Michael Arreboe slutar på sin post, och en avgångsprocess har inletts.

Den digitala omställningen ska integreras tvärs igenom hela avdelningen, och från och med måndag 16 mars består DR Medier av fyra enheter:

Tvärgående och TV
Barn, unga och nyutveckling
Radio
Publicering och inköp

Produktansvaret för de digitala plattformarna flyttar också, och samlas framöver i Digitala produkter i DR Teknologi.Foto: Øystein Espeseth-Andresen.

Intensifierat sportsamarbete i hårdare konkurrens

9.3.2020

Kampen om de mest attraktiva sporträttigheterna blir allt hårdare, och de stora teknologigiganterna blandar sig nu också i spelet.

Jan Olsson, chef för sporträttigheterna på SVT, menar att tiden nu är mogen för ett djupare nordiskt samarbete på det här området.

“Senast har vi etablerar två årliga sportpitchar, där medarbetare och chefer pitchar nya idéer för varandra. Vi har medarbetarworkshops, och vi har precis fått beviljat stöd ur Nordvisionsfonden till tre olika idéer. Det är mycket viktigt att vi försöker fördjupa samarbetet om innehåll, och att vi skapar en mer fast struktur för ökat och systematiskt samarbete”, säger han i Nordvisions reportage om sportsamarbetet.