Nordiska projekt fick fondsstöd

Nordvisionsfonden delade under sitt möte på Island i söndags ut stöd till sammanlagt 48 nordiska projekt. Produktionsstöd på sammanlagt knappa 34 miljoner DKK gick till 33 olika projekt inom flera programgrupper. Sex projekt fick utvecklingsstöd till 70.000 EUR – i tillägg till de åtta projekt som redan tidigare beviljats decentralt utvecklingsstöd.

Under fondsmötet valdes också Arne Helsingen till ny ordförande med start den 1 januari 2013. Fondens nuvarande ordförande Gunillla Ohls treårsperiod slutar nämligen vid årskiftet.

Se en komplett översikt över de projekt som tilldelades stöd i den här söknadsrundan inklusive de projekt som fick det decentrala stödet i fakta-, kultur- och barngruppen.