Nordisk programudvikling i ekspresfart

Seks programproducenter fra Danmark, Finland og Sverige mødtes i København i september til en intensiv programudviklingsworkshop. Resultat? Et finpudset programkoncept, og en kickstart til et nordisk samproduktionsforløb.

Workshop som arbejdsform ved fællesnordiske produktioner er generelt et godt arbejdsredskab. Dette er konklusionen fra de seks producenter, som mødtes i København i september til en meget intensiv to dags programudviklingsworkshop omkring et nordisk programkoncept. Alle deltagerne var allerede bekendte med workshopformen som arbejdsmetode, siden de i 2007 i samarbejde udvikle programserien ’Lærer på udebane’. Denne gang samledes gruppen for at udvikle en ny serie, nemlig ‘Lærer på hjemmebane’, med fokus på undervisning af tosprogede elever i de nordiske folkeskoler. Serien produceres som ’collection’, dvs. hvert deltagende land producerer en del af serien.

Fokus på de sidste detaljer

Den ene af workshoppens finske deltagere, Lea Froloff fortæller, at gruppen på forhånd havde opridset de vigtigste dele af konceptet, og workshoppens formål var derfor at få de sidste detaljer på plads omkring formen og indholdet:

– Vi var alle sammen bekendte med workshopmetoden, og derfor brugte vi ikke meget tid før vi reelt kom i gang med selve formatudviklingen. Men selvom vi kendte metoden var vi dog tæt på at køre fast i nogle detaljeovervejelser omkring tilrettelæggelsen i løbet af andendagen: skulle den interviewede kigge på kameraet eller forbi kameraet? Skulle hovedpersonen fungere som fortællerstemme, eller skulle man bruge speakerstemme i stedet?

Tiden i løbet af de to workshopdage gik hurtigt, og workshoppens moderator, Lars Trudsø fra DR konceptudviklingsworkshop måtte et par gange påminde workshopdeltagerne om, at der var rigtig mange ting, som gruppen måtte få på plads inden deltagerne skulle vende hjem til deres respektive lande.

– Alt i alt synes jeg, at vi var ret gode til at samarbejde omkring formatet, og for det meste var vi også enige om tingene. Jeg må dog indrømme, at jeg til tider undrede, om jeg kan, eller om jeg vil som redaktør arbejde efter ”fuldstændig demokrati” – princippet. Er jeg i det sidste ende en del af en team eller er jeg mere en individuel journalist?, siger Lea Froloff.

En lille gruppe fungerer fint

Den anden finske deltager i workshoppen, Ilona Ikonen siger, at både workshoppen og gruppens størrelse fungerede rigtig fint denne gang.

– Workshoppen var utroligt fint bygget op. Vi var i alt seks deltagere, plus workshoppens moderator. Gruppens sammensætning og størrelse virkede rigtig godt.

Ilona Ikonen siger også, at workshop som arbejdsform er en meget intensiv oplevelse, og derfor ville en tredje arbejdsdag måske være en god ide til den næste gang:

– Det var givende at høre de andres tanker, og også se eksempler fra deres programmer. Man kan sige på den ene side, at en ekstra dag til at arbejde med formatet ville have været dejligt, men på den anden side var arbejdet så intensivt, at det måske ville have været for meget med en tredje arbejdsdag.

Alsidigt perspektiv vigtigt

Efter workshoppen går deltagerne i gang med optagelserne i de tre lande. Workshoppens resultat blev, at serien vil prøve at give et alsidigt perspektiv til den nordiske skole. Hver episode vil tilbyde et nyt perspektiv til oplæringsmetoder for de tosprogede elever.

– Vi vil med vilje undgå at vise undervisningsmetoder, som bruges på eksakt samme måde i alle lande. Ikke desto mindre vil programmerne ikke fokusere på forskelle eller ligheder mellem de nordiske lande. Seriens fokus vil være mere på undervisning af de tosprogede elever som helhed, siger Ilona Ikonen.

Serien vil introducere en lærer og en klasse i hver af episoderne. Programmerne vil også give plads til fortællinger af forældre til de tosprogede elever: hvordan ser de på uddannelse og skolernes praksis, og hvilke forskelle er der i forhold til deres egen opvækst eller erfaringer?

Workshopgruppen vil ikke mødes igen i denne sammenhæng, men seriens hovedproducent Görel Elf fra Utbildningsradioen vil sørge for, at de enkelte episoder kan kombineres til en serie. Hun ser hvert program i redigeringsfasen, og sørger for den røde tråd i serien.

Serien bliver klar til udsendelse i 2010.

Deltagere i den nordiske idéudviklingsworkshop for ’Lærer på hjemmebane’:

Görel Elf (UR)
Martina Iverus (UR)
Lea Froloff (YLE)
Ilona Ikonen (YLE)
Sofia Fromberg (DR)
Else Bro Thuestad (DR)
Lars Trudsø (DR Konceptværksted)