Nordisk Happening i Bryssel

Den 13. september var det Nordisk Happening i Bryssel. Beslutsfattare i EU-metropolen hade bjudits in under rubriken “Nordic Public Service Broadcasters – pioneers developing the audiovisual market” för att bekanta sig med den nordiska mediaverkligheten.

På plats fans kommissionens vicepresident Margot Wallström och kommissionär Olli Rehn. Bland gästerna var också Europaparlamentariker, representanter för alla de nordiska ländernas representationer, liksom handläggare vid generaldirektorat som ansvarar för frågor som är centrala för broadcasters, bland dem generaldirektoraten för konkurrens och informationssamhället.

I EBU:s utrymmen på rue Wiertz, vägg i vägg med Europaparlamentet, diskuterades frågor som fördelningen av spektrum, PSB-bolagens närvaro på webben, statsstödet och sporträttigheter. Kommissionens vicepresident Margot Wallström slog fast i sitt tal att Europa behöver PSB.

På programmet var också konkreta demonstrationer av framtidens television HDTV, TV och radio på mobilen, PSB på webben, öppet arkiv och Nordvisionssamarbetet. Alla gäster gavs chansen att få ställa de frågor de kanske aldrig tidigare vågat ställa om nya medier.

Från de nordiska selskaber deltog Christina Björk (UR), John Bernander (NRK), Mikael Jungner (YLE), Christina Jutterström ( SVT), Pall Magnusson (RUV), Gunilla Ohls (Nordvisionen) och Peter Örn (SR). Kenneth Plummer ( DR) fick förhinder i sista minuten.