Nordisk forfatterunivers utforskes

For første gang igangsettes et tverr-nordisk kultursamarbeid på web: Nordisk Forfatteratlas ble tildelt 1.020.000,- i produksjonsstøtte fra Nordvisionsfonden høsten 2006. Film- og lydklipp fra alle fem nordiske bolag danner grunnlag for tjenesten hvor man vil finne materiale fra 200 nordiske forfatteres liv og verk.

– Tanken med Forfatteratlaset er å formidle kultur på en ny måte, forteller Torben Smidt Hansen, DR Kultur. DR har tatt på seg koordinatoransvar for prosjektet som er en samproduksjon med SVT og NRK, hvor YLE og RUV bidrar på innholdssiden.

– Vi har ønsket å levendegjøre innholdet og utnytte nettets muligheter til å skape opplevelser. Forfatteratlaset gir dybdeinformasjon om hver enkelt forfatter, men fokuserer også på forbindelsen mellom dem, litterært og personlig – hvordan de har inspirert og provosert hverandre. Slik kan brukerne raskt få en oversikt over det nordiske forfatteruniverset og inspirasjon til å utforske ny litteratur.

– Det er ikke enkelt å skape kultursites som genererer trafikk, svarer Smidt Hansen på spørsmålet om hvorfor det fins så få kultur- og faktaprosjekt på web. Det mangler ofte en klar forbindelse til tv-program som kan øke bruken og skape interesse hos bestillerne.
– Guidetjenester som kombinerer kulturstoff med anmeldelser og anbefalinger fra brukerne er en mulighet for å øke aktiviteten på web – her ligger det også en mulighet for en videreutvikling av forfatteratlaset.

Muligheter for fremtidig nordisk samarbeid ser Smidt Hansen på området med on demand- og arkivtjenester. – Det fins felles utfordringer i alle de nordiske landene med å utnytte materialet bedre og å løse utfordringene med rettigheter. Dette er oppgaver som programgruppene og sekretariatet med fordel kan samarbeide om.

Det er allerede utviklet en pilot for Forfatteratlaset med R&U-midler fra Nordvisionsfonden. Prosjektet har et totalbudsjett på 2,45 millioner, og Nordisk Ministerråd har bevilget 350.000 til utviklingen. Forfatteratlaset vil være tilgjengelig på alle nordiske språk i tillegg til engelsk når det lanseres våren 2008.