Nordif3 nu i bruk

Distributionssystemet Nordif3 är nu i bruktaget och har använts för distribution av program mellan bolagen. Först ut med att använda Nordif3 var årets andra faktascreening i Reykjavik där Nordif3 användes.

Det finns dock ännu en del att finslipa innan systemet fungerar helt som tilltänkt och kan användas av alla programgrupper, bland annat handlar det om inmatningen av metadata. Nordif3 använder EBU Core som metadatamodell, vilket gör att det åtminstone i en del av bolagen är lite mer metadata som ska ifyllas då man använder Nordif3 för överföring.

Även rapporterna som det är möjligt att ta ut ur systemet ska finslipas. Vidare ska projektgruppen ännu arbeta med sökningen, som är lite mer komplex än i Nordif2. På det stora hela fungerar dock systemet och är snabbare i distribution än vad föregångaren Nordif2 var.

Efter att faktascreenarna nu tagit i bruk systemet är det tänk att arkiven snart ska följa efter. Efter det kommer övriga programgrupper på tur. Meningen är att i stort sett all överföring av utväxlade program och samproduktioner ska ske via Nordif3.

Nyheterna kommer också använda Nordif3, då systemet kommer att ersätta Nordif1, men i de flesta bolagen kommer själva avdelningarna inte att märka av det eftersom man istället använder systemets push-funktion och automatiskt matar in alla utväxlade nyhetsklipp i bolagens MAM-system.

Projektet har också utarbetat en kort manual för Nordif3 som snart ska stå färdig. Manualen kommer sedan också att läggas ut på nordivsion.org.

Det är NRK som äger Nordif3, men de övriga bolagen har skrivit ett driftskontrakt med NRK om systemet. All support varetas i första hand av respektive bolags superuser, i andra hand av NRK. I tredje hand sker supporten via systemleverantören, spanska Tedial, men all kommunikation med dem sker via NRK.