Nordic Noir – et af verdens mest omtalte TV-fænomener

Nordisk drama er et af det mest omtalte TV-fænomener lige nu, og har været det gennem længere tid. Opskriften på succes og de kreative formler er ikke enkle og entydige. NRKs dramachef Ivar Køhn giver her sin forklaring på udviklingen af denne succes, og på hvordan han ser på nordisk TV-drama i fremtiden.

Henrik Hartmann

Nordiske film – og TV-drama er populært og ser ud til at klare sig flot for tiden. Broen har haft stor succes såvel i – som uden for Norden, Millennium-serien fik en Emmy i 2011. Beck og Wallander er stadig vældig populære, og DR modtog i november 2016 en Emmy-pris for drama i verdensklasse. Desuden modtog såvel norsk og islandsk TV drama internationale priser i 2016 og senest har NRKs drama-ungdomsserie Skam taget verden med storm. Men hvad skal der til for både at bevare dette brand og udvikle nordisk TV-drama i fremtiden?

Ivar Køhn fortæller:

”Jeg tror, at nordisk dramas succes er resultat af tydelige ambitioner, om at lave kvalitet bygget på originalitet, om at være underholdende og samtidig tage vare på public service-opdraget om at skabe merværdi for publikum.  Det har vært en lang proces at komme hertil, og mange stærke nordiske enkeltpersoner har været afgørende dette”.

 

Den gensidige nordiske Inspiration

Ivar Køhn tror også, at dramasamarbejdet gennem Nordvision har vært vigtig for kontinuiteten i udviklingen af nordisk TV-drama.  Han fortæller:

”De nordiske TV dramamiljøer har inspireret hinanden, støttet hinanden, udfordret hinanden og været enormt generøse med at dele erfaringer og kompetencer.  Samarbejdet har bevirket, at også relativt små lande, som os i Norden, har kunnet lave ambitiøse serier for vort eget publikum”.

Ifølge Ivar Køhns holdning er nordisk drama kendt for god historiefortælling, spændende karakterer og originale universer, som tager udgangspunkt i det lokale. 

”Vi er anderledes på en positiv måde. Vi må holde på disse kvaliteter – også når behovet for finansiering gør, at internationale aktører får større indpas i vore projekter.”

 

De kommende år

Det er Ivar Køhns opfattelse, at nordisk drama forsat vil være en vigtig del af det unikke indhold hos de nordiske public service bolag, men konkurrencen fra det internationale marked bliver bare hårdere og hårdere.

”Jeg tror, vi kommer til at være optaget af at lave serier, som først og fremmest skal skabe engagement og identifikation hos vort eget publikum, men at vi må gøre det med en kvalitet som er på internationalt niveau.  Jeg håber at nordisk drama kommer til at befæste sin position som nyskabende kvalitet.  Vi kommer til at se flere dramaprojekter, som arbejder på tværs i Norden.  Vi kommer også til at se en større mangfoldighed af serier, både i forhold til budgetter niveauer og i forhold til målgrupper”, siger Ivar Køhn.

 

Forskelle og ligheder i nordiske TV-drama

Når Ivar Køhn skal opridse forskelle og ligheder inden for nordisk drama, starter han med lighederne:

”Vi er uden tvivl påvirket af hinanden, og vi lærer af hinandens erfaringer.  Vi arbejder mere og mere efter samme metode, med stort fokus på forfatter og manus.  Men der findes forskelle i, hvordan vi producerer, hvordan vi publicerer og lidt forskel i fokus på indhold.  DR holder på en stærk in-house produktion, mens de andre dramaenheder arbejder mere og mere i tæt samarbejde med eksterne produktionsmiljøer. NRK publicerer i forhold til hvilken platform og hvilket slot, man tror giver det bedste resultat for programmet, mens de andre producerer program for bestemte slots. DR laver først og fremmest originale nutidsserier i sæsoner, SVT laver gerne serier baseret på bøger og med kendte varemærker, mens NRK, Yle og RUV gør lidt af hvert, og gerne miniserier”.

 

Bedre rettigheder er løsningerne på den hårde konkurrence

Ivar Køhn ser med en vis bekymring på den voldsomme konkurrence fra for eksempel Netflix, HBO og andre store internationale aktører, men mener også, at det ser ud som om, de nordiske public service bolag har forskellige strategier for sine on-demand tjenester.

”I NRK så ønsker vi at styrke vores ”programspiller” ved at have det bedste tilbud af norsk og nordisk drama, og have visningsrettighederne, som er lige så gode som dem, de internationale aktører har.                    Vi har nu sikret ubegrænsede visningsrettigheder for vore egne produktioner i forhold til egne platform og egen publicering, sådan at vore dramaserier altid er tilgængelige for vort publikum” siger Ivar Køhn.

Han fremhæver, at NRK nu også kan tilbyde de andre nordiske bolag platformneutrale rettigheder på samme måde, som de internationale streamingstjenester kan, og han tilføjer:

”Jeg håber snart de andre nordiske bolag kan tilbyde os det samme. Det er efter min mening altafgørende, at vi i Norden kan sikre ubegrænsede og platformsneutrale rettigheder for public service, ellers klarer vi os ikke i konkurrencen med de internationale aktører på lang sigt. Nordisk drama risikerer at blive marginaliseret og forsvinde, hvis vore serier ikke er tilgængelige for vort publikum.”

 

Denna text finns också i Nordvisions årsrapport 2016 – 2017, som utkommer i början på mars.