Nordens urfolk medproducenter på egen overset historie

Samerne har boet 2000 år i det nuværende Norge, Sverige, Finland og Rusland. Alligevel var deres historie stort set ukendt, indtil UR satte spot på.

Af Ib Keld Jensen

Fem fotografer ud af seks har samisk baggrund i den nye stort anlagte trilogi om samernes historie, som SVT havde premiere på 1. januar 2018. Også flere af journalisterne tilhører Nordens urfolk og kan skrive deres historie 2000 år tilbage.

At en minoritetsgruppe så massivt er inde i maskinrummet omkring sin egen historie er ikke helt almindeligt, medgiver Magnus Sjöström, der er projektleder på de tre heltimes tv-programmer som Sveriges Utbildningsradio (UR) står bag.

Men det giver en række fordele, understreger han.

“De store fordele er helt åbenbart rent sprogligt og kontaktmæssigt. Det giver et helt andet møde at kunne interviewe på eget sprog i et tæt samfund, hvor alle kender alle og tit ved, hvad moderen og faderen hedder. Det har også hjulpet os til at bedømme, hvilke personer vi helst ville have med i programmerne, og det har givet os en fantastisk sagkundskab,” betoner Magnus Sjöström, der mener, at produktionen også vinder på at inkludere ikke-samere.

“Det er vigtigt, at der en balance mellem et indefra og et udefra perspektiv, og derfor er det vigtigt med en blandet redaktion,” siger han.

Overset historie
UR har oprettet dialoggrupper som regelmæssigt kommunikerer med landets minoritetsgrupper bl.a. romaer, sverigefinner og samere, og det var denne gruppe, der gjorde opmærksom på, at der manglede opdateret viden.

Samernes lange historie er stort set ukendt i den brede befolkning. Og Magnus Sjöström selv var ingen undtagelse.

“Jeg må indrømme, at jeg selv kender mere til urfolk i andre verdensdele og nemt vil kunne nævne fem nordamerikanske indianerstammer ved navn, men ikke et eneste navn på de lige så mange forskellige samergrupper.”

At der findes ti forskellige samiske sprog, som ikke alle forstår hinanden, og at langt fra alle samer har ernæret sig ved at holde rener, men også er historisk dygtige fiskere, kom ligeledes bag på producenten.

Samer opfandt skien
I det hele taget er listen lang over det samiske folks historiske bedrifter. For eksempel var det samerne der opfandt skien. I middelalderen byggede samerne store fangstanlæg til rener og spillede en afgørende rolle i europæisk økonomi ved at sælge skind i stor stil ned gennem Europa.

Men ‘Samernes tid’ er også historien om et folk, der ved etableringen af nationalstaterne i 12-1500-tallet, blev spredt over fire lande og siden udsat for voldsom forfølgelse og en grum kristningsproces.

I dag regner man med, at der er cirka 70.000 samer tilbage. 40.000 i Norge, 20.000 i Sverige, 9.000 i Finland og 2.000 i Rusland i det land samerne selv kalder Sápmi.

’Samernes tid’ er produceret af UR og medfinansieret af NRK og Yle, ligesom Nordvision har støttet økonomisk.