Nätverksmöte och faktapitch i Helsingfors

Den 17-18 april träffades nordiska faktaproducenter, programbeställare och programchefer i Helsingfors för att inspirera och bli inspirerade. Under de två dagarna hölls också vårens faktapitch.

av Mikael Horvath

Faktamötet i Helsingfors hölls denna gång som ett nätverksmöte. Fyra producenter som arbetar med projekt inom livsstil och ”factual entertainment” hade bjudits in från varje bolag. Tanken var att dessa producenter skulle lära känna varandra närmare och på så sätt underlätta de nordiska samarbeten som blir aktuella genom utvecklingsprojekt och samarbetsprojekt – just inom denna genre.

Nätverksdagen innehöll förutom den populära punkten ”Proud to present” också presentationer från bolagen hur man arbetar med programutveckling, samt en presentation av Helen Cooper från K7 Media, där hon redogjorde för de internationella trender som finns inom faktaområdet – och speciellt inom factual entertainment.

På faktapitchen den 18 april pitchades 6 nya projekt för samproduktion eller utvecklingsstöd. Och två programprojekt som tidigare fått utvecklingsstöd redovisade sin utveckling.

Pitcharna höll mycket hög kvalitet och de nordiska faktabeställarna beslutade att tilldela två projekt utvecklingsmedel ur de fondmedel som beställarna kan fördela direkt.

Projekten som fick utvecklingsstöd var:
•    ”Idag om 100 år” (SVT), som tilldelades 100.000 DKK
•    ”Kraft x arm” (NRK), som tilldelades 100.000 DKK

Nästa faktamöte och pitch hålls i Sverige 23-24 oktober. Vilken ort mötet kommer att hållas på är ännu inte bestämt, utan meddelas av SVT efter sommaren.