Når de store blander sig i sporten – må de små stå sammen

Udbuddet af sportssending stiger gevaldigt i disse år, og kampen om de mest attraktive sportsrettigheder skærpes. Samtidig blander de store internationale teknologi-giganter og teleselskaberne sig nu i spillet.

Sport-workshop hos DR. Foto: Øystein Espeseth-Andresen.

I mange år har NV-bolagene samarbejdet omkring internationale sportsevents og omkring sportsrettigheder. Men flere og flere sportsrettigheder glider over på store kommercielle koncerners hænder, og der skal derfor tænkes nyt, både når det gælder den nationale sportsformidling på public service-kanalerne i Norden, men også når det gælder det nordiske sportssamarbejde.

Jan Olsson er sportsrettighedschef i SVT, og han fortæller:

“Mens udbuddet af sportsudsendelser øges konstant i disse år, er kampen meget hård for de rettigheder, der tiltrækker et bredt publikum. Vi ser, at både de store teknologi-giganter og de store teleselskaber nu også opkøber sportsrettigheder.”

Senest har for eksempel Deutsche Telecom købt EM i fodbold i 2024.

“Alt i alt giver dette en udfordrende situation for public service-medier og gør vores nordiske samarbejde endnu vigtigere for at udnytte ressourcerne bedst muligt og for at kunne konkurrere om sportsrettigheder,” vurderer han.

Hos NRK arbejder man målbevidst for at forblive relevant selvom man mister sportsrettigheder.

Indholdsudvikler på NRK Sporten, Henrik Brattli Vold, fortæller:

”I øjeblikket ser vi på nye måder at formidle sportsnyheder, og vi ser på muligheder for at starte events, hvor vi selv ejer rettighederne.”

Som et godt eksempel nævner han ‘SM-Veckan’, der er Sveriges Mesterskaber, som SVT og en række mindre svenske idrætsorganisationer har afholdt i samme uge i flere år.

“Mesterskaberne holder vi nu også i Norge under fællestitlen NM-veka. Mesterskaberne finder sted både sommer og vinter, med massevis af mindre idrætsgrenes nationale mesterskaber samlet et sted i en uge,” fortæller Henrik Brattli Vold.


Diskussion under sport-workshop i Köpenhamn. Foto: Øystein Espeseth-Andresen.

Endnu tættere samarbejde fremover

Der er et tæt samarbejde mellem NV–bolagene på sportsområdet.

Der er ofte ugentlig kontakt og regelmæssige møder. Ved de store internationale sportsbegivenheder samarbejder man ligeledes teknik og produktion.

De fleste nordiske public service-medier samarbejder ligeledes med nationale kommercielle lokale eller regionale partnere for at sikre de bedste rettigheder.

I lyset af den skærpede internationale konkurrence mener Jan Olsson fra SVT, at tiden er moden til endnu mere nordisk sportssamarbejde:

”Vi har senest etableret to årlige sportspitcher, hvor medarbejdere og chefer pitcher nye idéer for hinanden. Vi har medarbejderworkshops i gang her henover vinteren 2019 – 2020, og vi har foreløbigt fået bevilget udviklingsmidler fra Nordvisionsfonden til tre forskellige idéer. Det er meget vigtigt, at vi forsøger at uddybe samarbejdet om indhold og skaber mere fast struktur for øget og systematisk samarbejde”.

Gennemarbejdet indhold som modspil

Henrik Brattli Vold fra NRK mener, det i fremtiden bliver vigtigere, at man adskiller sig fra de kommercielle medier.

”Jeg tror, vi skal satse på endnu mere dybde, kvalitet og troværdighed i det vi producerer. De sidste år har vi arbejdet med det digitale indhold ud fra devisen ‘Færre for at gøre bedre’, som indebærer stadig mindre journalistisk dækning af stadig færre løbende sportsnyheder, men med et markant fokus på langt mere gennemarbejdede sager”.

“NRK-Sporten skal også fokusere på at lave historier tilpasset et ungt publikum, samtidig med at vi kigger efter nye idrætsgrene og udvikler eksisterende rettigheder”.

I januar måned 2020 afholdtes der to sportsworkshops i henholdsvis Stockholm og København. Henrik Brattli Vold håber, at disse workshops vil styrke udveksling af ideer, samproduktion og journalistiske ressourcer.

16 – 20 nordiske sportsjournalister, digitale udviklere og visualiseringsmedarbejdere fra DR, NRK, SVT og Yle har mødtes tre gange i vinteren 2019 – 2020 for at udvikle nye samarbejdsidéer og dele enkle teknologikoncepter.

60 idéer blev oprindelig pitchet, fire blev udvalgt og genpitchet. Spillerkort konkurrence, visualiseringer af kampes data, mål-bonanza, og nordisk quiz show er blandt de mange idéer. Udviklingsworkshops er bl.a. støttet af Nordvisionsfonden.

Denna artikel är en del av Nordvisions årsrapport 2019-2020. Läs hela rapporten här.