Nå kan NRK podcaste musikk

NRK kan nå podcaste musikk etter å ha inngått en ny avtale med Tono. – Den nye avtalen er moderne i europeisk allmennkringkastingssammenheng, sier juridisk direktør Olav Nyhus i NRK.

NRK får nå rettigheter til å podkaste radioprogrammer med inntil 70% musikk. Ordninger som streaming on-demand, er også tydeliggjort. I en redaksjonell sammenheng kan NRK for eksempel legge ut sanger når Sissel Kyrkjebø fyller 40 år i 2009 

Internett viktig faktor

Avtalen med TONO, som gjelder ut 2010, er helt nyskrevet: – Den nye avtalen tar opp i seg den digitale virkeligheten. Internett er en svært viktig faktor i den nye avtalen, sier musikksjef Per Ole Hagen i NRK P1, som var med i NRKs forhandlingsteam. Han sier at internett var det vanskeligste punktet i forhandligene fordi det er vanskelig å forutse utviklingen innenfor feltet.

Misunner NRK

Olav Nyhus sier at de fleste andre allmennkringkastere i Europa misunner NRK for å ha fått til avtalen, som tar opp i seg den digitale utviklingen, og at det er en av de aller beste blandt medlemmene i den europeiske allmennkringkastingsunionen EBU.

– Avtalen er tidsriktig og moderne. BBC har signalisert at de er interessert i å høre mer om den, sier Nyhus.

Hvordan har NRK klart å forhandle frem en bedre rettighetsavtale enn andre europeiske allmennkringkastere?

– Vi har hatt en tillitsfull dialog med TONO hele veien. Alle rettighetshaverne i norsk musikk har vist god forståelse for utviklingen, sier Nyhus, som understreker at rettighetshaverne ikke har vært vanskelige på dette punktet.

Gir handlingsrom

NRK får nå handlingsrom til å starte nye tjenester innenfor rammene av avtalen. Partene er også enige om betalingen for de neste fire årene, fra og med 2007 til og med 2010, som avtalen gjelder. Det betyr at NRK kan starte nye tjenester uten nye forhandlinger. Hagen mener at NRK nå har fått stor forutsigbarhet.

– Jeg er glad for den tilliten TONO viser oss ved å gi oss de rettighetene de gir. Men samtidig som vi får mye, mener vi at NRK betaler mye penger for rettighetene, sier Hagen.

Dyrere end den forrige avtalen

NRK ønsker ikke å gå ut med hvor mye penger NRK betaler TONO for rettighetene. Vederlaget er likevel vesentlig høyere enn det som ligger i den forrige avtalen. Årsaken til det er, ifølge Nyhus, todelt:

– For det første har vi utvidet fjernsynstilbudet med tv-kanalen NRK3/NRKSuper. For det andre representerer avtalen en utvidelse av tjenester innenfor nye medier, sier Nyhus.

Kilde: NRK intranett