Media är inte längre att kommunicera i en riktning

För knappt tio år sedan, 2007, lanserades den första Iphonen. Nu tar många del av nyhetsflödet via sin smarttelefon och i framtiden utvecklas det ytterligare när vi får nyheter och information i diskussionsformat med bottar. Sociala medier är en bestående del av media.

Av Michaela von Kügelgen

Tekniken som kopplas till sociala medier utvecklas hela tiden och journalister blir tvungna att anpassa sig till nya appar och metoder att jobba. Samtidigt bidrar sociala medier med nytänk till redaktionerna.

”Det är inte så många mediebolag som är bra på att uppmärksamma människor på nyheter och berättelser de annars skulle missa. Det är en orsak till att sociala medier klarar sig så bra”, sa Nic Newman, en av författarna till Reuters institute digital news report. 

Han var en av två key note-talare under Nordvisions tredje seminarium om sociala medier. Han talade om hur sociala medier tar över allt mer. Enligt rapporten är sociala medier huvudkälla för nyheter för 12 procent av publiken, bland 18–24 åringar är siffran redan 28 procent.

”The stories that come through are usually the breaking stories that I would otherwise have to go to NewYorkTimes.com. Now I don’t.” (35–54 year old, US Focus Group)

Som en av informanterna i rapporten beskriver det – man behöver inte längre gå till själva nyhetssajterna för att få ta del av information. Smarttelefonerna spelar en stor roll här, speciellt i de nordiska länderna är vi flitiga användare.

”I Sverige läser människor oftare nyheter på mobilen än på datorn. Sociala medier och smarttelefoner går hand i hand”, sa Newman.

Sociala medier påverkar också våra mest traditionella medievanor. Ännu för några år sedan kunde man läsa en stor nyhet på sociala medier och sedan slå på tv:n för att följa med liverapporteringen.

”Nu behöver vi inte längre slå på tv:n, allt finns på sociala medier. Det är en game changer.”

Inte allt fokus på video

Enligt Nic Newman finns det fyra viktiga poänger då man vill producera bra videoinnehåll för sociala medier: videon ska vara kort, den ska vara textad, den ska fånga tittaren under de första sekunderna och den ska gärna väcka en emotionell reaktion.

Fastän live video och övrig video ökar i popularitet påminde Newman om att text fortfarande dominerar när det gäller nyheter.

”Jag tror inte, som Facebook vill få oss att tro, att video kommer ett erövra världen. Det är snabbare och bekvämare att läsa än att se en video, speciellt om man vill ha information.”

Reklam i början av en video kan också minska på intresset – på Facebook finns ingen reklam och därför fungerar det så bra enligt Newman.

”Men vi ska alltså inte lägga allt fokus på att göra video”, sa Newman. 

Det viktigaste enligt honom är att ha en tydlig strategi för sociala medier. Varför används en viss plattform? Vad är målet med det?

Tio år sedan första Iphonen

Den tekniska utvecklingen under de senaste åren har varit massiv. Under sitt key note-tal gick Chris Messina, Developer Experience Lead på Uber och uppfinnaren av hashtaggen, igenom datorernas historia.

Sedan de första datorerna har det hänt mycket. På 1960-talet var de stora apparater som inte var speciellt lätta att handskas med, 1990 kom Windows och gjorde revolution.

2007 lanserades den första Iphonen, innan det hade det funnits andra typer av smarttelefoner, men Iphonen blev den första med pekskärm. När Messina visade ett klipp där Steve Jobs presenterar Apples första smarttelefon hördes det skratt från publiken – det är svårt att tro att det gått knappt 10 år sedan den första Iphonen. Ett år senare hände nästa stora grej.

”2008 fick Facebook över 100 miljoner använder och då blev människor en plattform. De tidiga datorerna var komplicerade, men nu är det väldigt simpelt”, sa Messina och nämnde bland annat Facebooks gilla-knapp.

Det nästa stora – och det som redan händer – är diskussioner som plattform. Enligt Messina växer det nu i rasande fart. Han pratade om ”conversational commerce” – alltså plattformar där en diskussion eller konversation är det viktiga.

”Diskussioner är naturliga. Förr var det envägskommunikation, men inte längre.”

Konversationer är naturliga

En stor del av Chris Messinas key note-tal handlade om just chatbottar. Enligt Messina kommer de att bli mycket vanligare. Med hjälp av en bot i Messenger kan man beställa en Uber till festen samtidigt som man fortsätter diskussionen med sin kompis – och det är bara ett exempel på vad bottar kan göra.

”Till exempel i en gruppdiskussion kunde det finnas fact checking för att kunna motbevisa den störande farbrorn som aldrig tror på en”, sa Chris Messina.

Under presentationen av chatbot-workshopen på tisdagen påminde Messina att om att en bot ska vara bra måste människor intressera sig för den och bry sig. Det ska verkligen handla om diskussion.

”En konverserande bot ska vara konverserande.”

Fastän bottarna kommer att bli mycket vanligare tror Chris Messina ändå inte att de kommer att ersätta appar – de blir snarare ett tillägg.

”Det är ingen idé att ersätta en sak med en annan.”

Men snart hänger allt ihop och från publiken kom skeptisk en fråga – vad händer med människors integritet när allt fler maskiner och appar diskuterar sinsemellan, lyssnar på våra diskussioner och i korthet vet allt om oss? Chris Messina är ändå inte orolig.

”Det skulle vara en väldigt stor ekonomisk nackdel för företagen att tappa användarnas förtroende.”