Matchfixning – en gränslös kriminalitet

Varje möte inom gruppen för undersökande journalistik är en påminnelse om att vi står inför likartade utmaningar. Ämne efter ämne har beröringspunkter som sträcker sig över gränserna. Det senaste året har uppgjorda fotbollsmatcher – så kallad matchfixning – varit en fråga som engagerat bland annat SVT:s Uppdrag gransknings redaktion.

Peter Bagge (journalist, Uppdrag Granskning)

Finland var det första nordiska land som drabbades av matchfixning, en kriminalitet som omsätter enorma summor och som är mycket svår att avslöja. Det är också en kriminalitet som får konsekvenser för spelare, publik, sponsorer – och på sikt kan hota en hel idrott om trovärdigheten ifrågasätts. Exempel på detta finns redan i flera länder. Men under de senaste åren har misstankarna om att matcher görs upp vid sidan av planen dykt upp också i Sverige, Norge och Danmark.

Uppdrag granskning: Matchfixning

Våren 2014 inledde därför Uppdrag granskning ett större projekt, som i oktober utmynnade i två mycket uppmärksammade program. Det stod tidigt klart att den brottslighet som nu hade hittat en ny marknad är en gränsöverskridande kriminalitet, där samma personer rörde sig mellan olika länder för att rigga matcher, genom att köpa och ibland hota spelare och tränare.

En av de större spelhärvor Uppdrag granskning avslöjade kunde snabbt kopplas samman med en stor härva som rullats upp i Norge. Det handlar om spelare som dykt upp i klubbar i respektive länder och om kriminella som rört sig mellan Norge och Sverige för att styra spelet.

Uppdrag granskning lyckades också koppla samman flera av de matcher som misstankar riktats mot och kunde avslöja att fyra av dessa ingick i en större spelkupp med fyra olika lag inblandade – där samtliga matcher spelades under samma helg.

En under cover-operation med dold kamera

Genom att anlita en albansk journalist, bosatt i Sverige, lyckades Uppdrag granskning också iscensätta en under cover-operation förenad med stora risker.

På plats i Kosovos huvudstad Pristina fick reportern till ett avgörande möte med en spelare som tidigare miss – tänkts för inblandning i matchfixning i Sverige. Reportern, som den misstänkte spelaren träffar nära sin nya hemmaplan, har utgett sig för att vara en person som själv vill börja fixa matcher, men nu behöver tips och råd för att komma igång.

Allt är iscensatt för att våra reportrar ska kunna få förstahandsinformation från det som kan kallas fotbollens mörka värld, en värld befolkad av grovt kriminella, och där de personliga insatserna är stora.

Inför dold kamera berättade spelaren om hur det går till när en match görs upp. I den dolda inspelningen avslöjar spelaren också hur han, tillsammans med en beväpnad kamrat, varit i Norge för att fixa matcher.

Mötet på en trafikerad gata i Pristina bekräftade det som researchen visat – att det är en gränslös kriminalitet som ställer rättsväsenden och idrottsrörelser i olika länder inför samma bekymmer och svårigheter.

Samma intresse förenar redaktionerna

Den här satsningen på matchfixning är bara ett exempel på ett ämne där undersökande redaktioner i olika länder kan mötas och dela kunskaper. Redaktionellt samarbete mellan länderna är idag ofta en förutsättning för att nå de höga mål och ambitioner de undersökande redaktio – nerna sätter upp.

På Nordvisionsmötet i oktober 2014 var det återigen tydligt hur ämnen och förändringar i våra respektive samhällen ligger nära varandra. Ett tydligt – och nytt – exempel är rekryteringen till IS, som är en fråga som är lika aktuell i Sverige som i Norge och Danmark och där flera redaktioner redan gjort stora satsningar.

Frågan om IS, och rekryteringen till terrorgrupper, är en fråga som kommer att påverka oss alla under lång tid framöver. Att kunna ge vår publik nya kunskaper inom det här området är en viktig utmaning för journalister i flera länder och kanske framför allt för den samman – hangsskapande journalistik som bedrivs av våra under – sökande redaktioner runt om i Norden.