Mångmedial planering allt viktigare för public service

Efter ett års paus var det hög tid för en ny nordisk publiceringsdag. Med Yle som värd samlades de flesta av Nordvisions medlemsbolag till en digital träff, där inte minst ljudinnehållet och vikten av mångmedial planering sattes högt på agendan.

DR var ett av de bolag som bidrog med insikter och erfarenheter kring publicering. Foto: Skärmavbildning av DRTV.

Flera röster höjdes för att det finns en saknad efter att kunna diskutera med nordiska kollegor kring kaffeautomaten – något som fått stå tillbaka i pandemins spår. Men den digitala publiceringsdagen visade ändå på den unika bredd som nordisk public service står för innehållsmässigt.

I år valde Yle att ta med alla tre mediespår – tv, radio, online – på agendan. Den verkligheten av mångmedial planering är något som en av deltagarna, NRK:s planeringschef Ida Anna Haugen, möter varje dag i sitt arbete.

”Jag ser att det här med mångmedial planering, som jag själv arbetar mycket med, är något som vi kan diskutera ännu mer, och lära mer om av varandra. En sak är att vi får diskutera de gemensamma utmaningarna och kanske hittar sätt att samarbeta på, som gör oss starkare inför publiken, men det handlar ju också om nya perspektiv och inblickar i utmaningar som man kanske själv inte ens tänkt på.”

“Jag tror att vi även framöver kommer tala mycket om utmaningarna med tredjepartsaktörer, och kanske speciellt om hur ljudområdet förändras”, säger Haugen.

”Vi behöver göra förändringarna kring ljudinnehållen och audiopubliceringen kvickt, eftersom de digitala jättarna fyller även den här marknaden snabbt”
– Petri Jauhiainen, mediechef Yle

Trygg diskussionsmiljö för evigt viktiga ämnen

Petri Jauhiainen, mediechef i finska Yle, säger att den digitala publiceringsdagen lyckades ”överraskande bra”, med flinka presentationer som gjorde att deltagarna hängde med under hela dagen.

”De nordiska public service-bolagen möter långt samma utmaningar. Vart och ett av bolagen har lite egna lösningar på dem. Som exempel kan vi ta det eviga ämnet ’unga målgrupper’, eller delningen av innehåll på tredjepartsplattformar. Det är smart att vi delar våra synsätt på de här ämnena på ett säkert sätt så här i ’familjekretsar’. Man lär sig även av andras misstag”, säger Jauhiainen.

Han lyfter särskilt fram audio on demand och podcast som intressanta perspektiv, där nordisk public service kan finna stöd och kunskap att dela.

”Dessa är nu på stark uppgång även i Norden. Public service-bolagen har en fin möjlighet här eftersom vi traditionellt har starka kunskaper i att göra radio. Men, vi behöver göra förändringarna kring ljudinnehållen och audiopubliceringen kvickt, eftersom de digitala jättarna fyller även den här marknaden snabbt. Här lönar det sig att dela erfarenheter och fungerande innehållsidéer.”

Kraft i att se traditionellt och digitalt ihop

Ari Savinen, planeringschef för Kreativa innehåll i Yle, och som höll i planeringen av den nordiska publiceringsdagen, hittade nya lärdomar för sitt eget arbete bland dagens ämnen.

”Bland en sådan här samling utmärkta presentationer är det alltid svårt att framhäva vissa framom andra, men för mitt eget arbetes del tilltalade den här gången DR:s del om binge- och stack-publicering, och NRK:s presentation om helhetsplanering och prioritering”, säger han.

Även Savinen tror på upplägget att i fortsättningen tänka på mediehelheten när nordisk public service diskuterar publicering samman.

”Det här var första gången som vi förde samman tre olika mediers aktörer för att diskutera särskilt möjligheterna, och utvecklingen, kring digital publicering. Mediernas användningslogik skiljer sig åt, men för public service-bolagen finns mycket att vinna på att se på en helhetsplanering och identifiera fördelarna med den. I en allt mer digital mediemiljö är det en klar konkurrensfördel att se den gemensamma kraften i traditionella och nya medier”, säger Savinen.


NRK:s planeringschef Ida Anna Haugen. Foto: Privat.

Nordisk fördel tack vare likheterna

De nordiska bolagen har allt att vinna på att diskutera ihop – utmaningarna är långt de samma.

”Det nordiska samarbetet har ett enormt stort värde då vi utvecklar vår verksamhet och byter idéer med varandra. Redan det att Publishing Day höll ett mellanår visade på hur mycket och hur snabbt saker händer på det här området. Utmaningarna är väldigt lika för oss i Norden, till skillnad mot till exempel i EBU, där de deltagande länderna är på mycket olika nivå till exempel då det gäller digitaliseringen”, säger Ari Savinen.

Tanja Iikkanen, chef för finska Yle Arenan, säger att det märks att bolagen tar den digitala utvecklingen på allvar och att de är ambitiösa.

”En riktigt glädjande sak är det, att vi har gemensamma utmaningar där vi kan hjälpa och stöda varandra, som när det gäller problemet med att nå den unga publiken, de unga männens svaga närvaro som användare av våra tjänster, och tanken om att det lönar sig för oss att stärka de egna plattformarna och inte fritt ge bort vårt innehåll till tredjepartsplattformar”, säger Iikkanen.

Ida Anna Haugen gläder sig åt att den digitala sammankomsten gav möjlighet för fler att delta.

”Jag tror att det gör att man talar ännu mer om ämnena i efterhand i de egna avdelningarna och får med sig ännu fler reflektioner kring det man hört. Men, jag kommer att vara bland de första som anmäler sig att resa när det är dags för nästa möte!”