Labyrinten – nytt spelprogram för barn

Med Labyrinten gör SVT en storsatsning mot barn i 8-9 årsåldern. Projektet är ett av de programprojekt som fått utvecklingsstöd genom Nordvisionen.

av Mikael Horvath

I programserien Labyrinten får barn möta monster – eller varelser som redaktionen idag hellre vill kalla det – och tävla i en Jules Verne-inspirerad värld. Grönt ”slime” har också en viktig funktion, i denna fantastiska fantasivärld. Men mer om det senare.

Det råder febril verksamhet på den lilla redaktionen i tv-huset i Stockholm. Projektledaren Sanna Ekman, förklarar med livliga gester hur labyrinten ska se ut. Nya och gamla skisser på spelplats, monster/varelser och kostymer visas i en strid ström. Och det är tydligt att produktionsteamet nu är inne i den kreativa slutfasen.

I december är det inspelningar och till dess måste allt vara klart. En avancerad labyrint ska byggas. Och tre olika spelplatser där barnen ska möta spelledaren ”Daidalos” som tar emot och guidar barnen genom spelet. Han är inte helt igenom god, det är nämligen han som, enligt berättelsen, konstruerat labyrinterna och de varelser som finns där inne. Det är också honom som barnen ska tävla emot.

Monster blev varelser

Från början var det tänkt att det skulle vara tre monster som mötte barnen i labyrinten. Men med tiden har design och det kreativa arbetet gjort att monstren blivit alltmer robotlika. Lite som R2D2 och liknande varelser. Och just varelser är benämningen som redaktionen nu allt mer använder.

Barnen tävlar i lag/hold om 3 personer. De tävlar inte mot varandra och de tävlar inte mot andra lag/hold. Istället gäller det att ta sig igenom labyrinten på tid och klara alla svåra utmaningar, för att till slut lyckas slå Daidalos.

Scenografin har fått drag av Jules Verne – spännande, men inte skrämmande. Och monstren tar inte fast barnen – de ”slimar” dem. Varelserna sprutar en grön gelé-liknande vätska över barnen för att visa att de blivit fångade. På ett ställe i labyrinten finns det till och med stor grön en slime-pool. Och vilka barn är inte fascinerade av slime?…

Till på köpet pruttar det ena monstret/varelsen emellanåt ljudligt – något som också passar in i hela konceptet. Det ska vara spännande, men samtidigt kul och på låtsas.

Spelet viktigare än historien

Idén till programmet kom upp i en idégruppsundersökning, där barn ficka tala om vad de tyckte var spännande, och vad de ville se på tv. Efter det har det varit en lång resa och projektet har varit inne på många spår.

– Vi började med att bygga upp en stor historia, men insåg snart att själva spelet var viktigare för programmets ”driv”. Det blev därför viktigare att utveckla spelet och skala ner historien. Vi jobbade också mycket med den scenografiska formen, som måste vara renodlad och konsekvent, berättar Sanna Ekman, projektledare på SVT.

Sanna Ekman menar att det varit en större utvecklingsprocess än förväntat. Att komma på spelmotorn tog tid. Likaså har det varit en lång process att utveckla en ny arena, att finna något som känns nytt. Och allt går ju inte att testa i förväg.

När jag frågar om ett projekt som Labyrinten skulle gå att samproducera nordiskt från dag 1, så skakar Sanna Ekman nekande på huvudet.

– Det är svårt att samproducera vid utveckling. Det är så många vägval och beslut som ska tas. Med ännu fler inblandade hade projektet inte kommit framåt, säger Sanna Ekman.

Svårt att samproducera och utveckla samtidigt

Även Helena Persson, utvecklingsansvarig SVT Barn & Ungdom, Stockholm är inne på samma spår.

– Komplexa projekt är svåra att samproducera säsong nummer 1. Det är bättre att ett bolag utvecklar projektet, och att man sedan går samman från säsong 2 och framåt.

Helena Persson berättar att utvecklingsstödet haft betydelse för den interna processen. Redaktionen har, bland annat genom stödet, blivit medveten om att det finns ett nordiskt intresse. Men Helena Persson säger samtidigt att SVT nog hade genomfört projektet ändå. Men med intresset från de andra bolagen i ryggen, så vågade man tänka större.

– När det är frågan om stora satsningar på scenografi och spelplats, och när andra bolag redan från början visat intresse för samproduktion, så kan man ju exempelvis tänka sig att spela in med flera bolag ”back to back”. Och därigenom spara mycket pengar.

Labyrinten har premiär i  Barnkanalen, SVT, i februari 2012.