Kylan utmanar i samproduktion om snö

Vad förenar oss i Norden om inte snö och kyla? I samproduktionen Snowhow ska NRK, SVT och Yle tillsammans hitta essensen i vintern. Utöver kylan blir den nya HDR-teknologin en utmaning.

Av Michaela von Kügelgen

”Eftersom Snowhow produceras i tre olika länder, och på flera olika orter, är en fortlöpande kommunikation central för att vi ska klara av utmaningen med att göra ett program i stället för tre olika”, säger John Stark som är projektledare på Svenska Yle.

Trots videomöten varje måndag har man märkt att det är otroligt svårt att se till att alla har samma uppfattning om projektet. I januari träffades Snowhow-teamet bland annat för att vaska fram en gemensam premiss.”

Vi har försökt formulera essensen av den nordiska vintern. ”Vi kan vintern” blev ett slagord för projektet och vi är väldigt nöjda med det. Det är kärnan av det vi jobbar med”, säger Svein Haaland från NRK som är projektledare för hela projektet.

Olika infallsvinklar en styrka
Fastän det finns en del utmaningar i att göra en produktion som Snowhow ser alla inblandade också många fördelar med samarbetet.

”Vi ser ganska lika på dramaturgi och storytelling men vi har olika sätt att närma oss det. Olikheten från de olika bolagen är en kvalitet. Vi får nya insikter i arbetet som alla jobbat länge med”, säger Svein Haaland.

En del material har redan filmats in, men mycket arbete kvarstår. Fastän projektet håller på länge finns det bara två vintrar tid att spela in. Därför är det viktigt att alla har samma uppfattning om slutresultatet.

”Att tala bild är alltid rätt abstrakt, så att verkligen se material och diskutera det tillsammans hjälper oss alla i samma riktning”, säger fotograf Marco Hyvärinen från Yle.

HDR – nytt men lärorikt
Snowhow tar sig också an nya tekniska utmaningar.
”Vi gör pionjärarbete inom teknologin och då har vi nytta av varandra”, säger Svein Haaland.

Bland annat gäller det att anpassa sig för nya tekniska standarder som 4K och HDR. Den typiske forskjell på et HDR-bilde og et ikke-HDR-bilde vil være at du på sistnevnte får en helt hvit himmel, mens du på HDR-bildet kan se skyene og andre nyanser i himmelen.

”Introduktionen till HDR är givande och kommer att medföra en rejäl inlärningskurva de kommande två åren”, säger Marco Hyvärinen.

Enligt John Stark är det fina med Snowhow att man tillsammans kan skapa ett bättre innehåll än var för sig.

”Vi hämtar olika styrkor till bordet och använder dem för att skapa en produkt som har hög relevans och identifikationsfaktor för hela Norden”, säger Stark. Johan Erhag som är projektledare på SVT håller med –samtidigt som man lär sig av varandra och utvecklas har samarbetet ett mervärde.”

Öppna samarbeten kommer vara A och O inför framtiden, budgetmässigt men även för att ta ett större kliv internationellt”, säger Erhag.