Kommunjournalistik som upprör och berör

Hyllade granskningar med miljonpublik och en inkorg smockfull med nya tips. Det blev resultatet när Kommungranskarna satte landets kommuner under lupp.

av Stina Fischer

Aldrig hade vi kunnat gissa att gensvaret skulle bli så stort. Att uppmana folk att tipsa om missförhållanden inom landets kommuner var som att öppna upp för en flodvåg av uppdämt missnöje. Lagom till sändningen av vår andra granskning hade vi tagit emot nära 2000 mejl och brev. Idag är den siffran långt överstigen.

Kommungranskarna är ett mobilt team styrt av tittarna. Vi åker helt enkelt till de kommuner som genererar dom mest intressanta tipsen. Målet är att blottlägga allt ifrån korruption och mygel till svågerpolitik och slarv med offentliga medel. Det som särskiljer oss från den lokala bevakningen är det tydliga ansvarsutkrävandet. Vi går helt enkelt till botten med den där skumma historien som politikerna och tjänstemännen försökt vifta bort.

I responsen efter programmen har vi mött en enorm tacksamhet från tittarna. Slarv med våra, skattebetalarnas, pengar är något som gör folk rasande och vi har lyckats fånga upp den här vreden. Även om våra granskningar är lokala, rent geografiskt, så är många av historierna allmängiltiga. Oavsett hemkommun finns det många som känner igen turerna i Kristinehamns misskötta campingaffär eller Solnas undermåliga kontroll och undflyende svar.

En viktig ingrediens i vårt arbete är transparensen mot tittarna. Via vår hemsida kan man följa grävandets vedermödor, framgångar och bakslag. Här kan vi också ställa frågor och ta hjälp av tittarna för att få tag på den där sista pusselbiten.  Utmaningen ligger i att hitta sätt att publicera korrespondensen utan att avslöja källan.

Just nu arbetar vårt team med två parallella granskningar som ska sändas under hösten. Vår förhoppning inför kommande säsong är att skapa ännu mer aktivitet och interaktion på nätet. Genom tydligare koppling till Uppdrag gransknings hemsida hoppas vi stärka vår position ytterligare och nå ut till en ännu större publik. 

Fotnot: Kommungranskarna är en interaktiv satsning där SVT:s Uppdrag Granskning samlar in tips om missförhållanden i svenska städer och kommuner direkt från tittarna. På själva sajten kan man som webbesökare sedan följa med reportageteamets arbete och titta på inslag då de granskar kommunerna. Projektet  har fått utvecklingsstöd från Nordvisionsfonden.

Kommungranskarnas webbsida på svt.se