Inga ytterligare sparkrav för DR

De innestående sparkraven på DR tas bort. Den danska regeringen har tillsammans med partierna Radikale Venstre, SF, Enhedslisten och Alternativet bestämt att slopa återstoden av de sparåtgärder som DR annars skulle ha genomfört under 2022, i tillägg till de stora nedskärningar som redan genomförts.

Foto: Agnete Schilchtkrull/DR.

I den tidigare regeringens medieavtal från år 2018 beslutades om sparkrav på 20 procent för DR. Nedskärningarna skulle ske under fem års tid och uppgick till 689 miljoner danska kronor. Sparplanen skulle vara helt genomförd år 2023. Under hösten 2018 lade DR därför fram en spar- och utvecklingsplan för perioden 2019 – 2021. I den beslutade DR om bestående inbesparningar på 428 miljoner kronor årligen. Därmed är det de innestående sparkraven på 260 miljoner som det nya budgetavtalet nu slopar.

Det är alltså inte tal om ny eller utvidgad finansiering jämfört med DR:s situation i dag. Avtalet innebär att det inte blir några nya nedskärningar utöver det som redan genomfördes i samband med DR:s omfattande spar- och utvecklingsplan för perioden 2019 – 2021.

DR:s styrelseordförande Marianne Bedsted säger:

”I DR är vi glada för att det finns politisk uppbackning för att prioritera public service och det danska innehållet. Avtalet betyder att vi kan fortsätta arbetet med den strategiska inriktning som vi har slagit fast för DR, där vi målmedvetet arbetar med att stötta demokratin, bidra till dansk kultur och stärka gemenskapen.”

”När de utländska aktörernas inflytande hela tiden växer så är ett starkt danskt alternativ helt avgörande. Under 2019 investerade vi 96 procent av DR:s samlade programutgifter i danskt innehåll. Med budgetavtalet kan vi – bland annat i samarbete med privata producenter här hemma – fortsätta att producera innehåll som har sin utgångspunkt i vår gemensamma kultur, värderingar, språk och historia. Samtidigt kan vi fortsätta att utveckla och investera i våra digitala plattformar, som är ett fundament för att vi kan nå danskarna också framöver.”


DR:s generaldirektör Maria Rørbye Rønn. Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR.

DR:s generaldirektör Maria Rørbye Rønn säger:

”Det är glädjande att det nu finns ett politiskt beslut på att annullera de kvarvarande sparkraven på DR. Medieutvecklingen betyder att särskilt det innehåll som är riktat till våra barn och vår gemensamma kultur är pressat av utländskt innehåll, och här kan vi i DR göra en särskild skillnad. Därför har vi med utgångspunkt i vår strategi nyligen lagt fram en rad konkreta initiativ, som ska stärka innehållet för våra barn och vår kultur ytterligare. Med slopandet av sparåtgärderna kan vi fortsätta arbetet, och det ser vi mycket fram emot.”

”Med budgetavtalet har stabila ramar säkrats för DR:s ekonomi under de kommande åren. Det är avgörande för att vi inom DR kan fortsätta arbetet med våra public service-ambitioner och den digitala utveckling som är helt avgörande för att nå danskarna med vårt innehåll framöver. För hela den danska mediebranschen finns det samtidigt många frågor som ännu inte är avklarade. Därför ser vi nu fram emot de kommande medieförhandlingar som också innebär ett tillfälle att säkra goda ramar för det danska innehållet.”