Gunnar Carlsson slutar som beställare

Efter fjorton år som producent, dramachef, enhetschef och beställare i SVT programledningen, har Gunnar Carlsson begärt att få andra arbetsuppgifter.

Gunnar Carlsson kommer att fortsätta ansvara för SVTs långfilmssatsningar och de tillhörande filmpolitiska frågorna. Han kommer också att fortsätta ansvara för EBU-frågor inom allmän-tv-området.

Kilde: SVT