Glöm inte att söka pengar, nästa fondfrist 6 maj!

Hösten 2013 delade Nordvision ut 43 miljoner danska kronor till 43 nordiska samarbetsprojekt.

6 maj är vårens deadline för att söka centralt utvecklingsstöd eller produktionsstöd hos Nordvision.

Ansökningen sker digitalt  på www.www.nordvision.org/nordvisionsfonden/ansoek_om_stoed_fraan_fonden
Programidéerna som du söker fondpengar för skall vara godkända av din nationella beställare/kanalredaktør.

All praktisk info kring fondsökningen hittar du på: www.www.nordvision.org/nordvisionsfonden
 
Om du har frågor kring fondrutinerna i ditt bolag eller hur ditt bolag brukar prioritera bland produktionsstöden är du välkommen att kontakta fondrepresentanten i ditt bolag:

DR:     Maria Damborg Hald /Anders Kappel
NRK:   Arne Helsingen / Guttorm Skoglund
RUV:  Bjarni Gudmundsson
SVT:   Thomas Nilsson / Christian Wistrand
YLE:    Marit af Björkesten / Maria Berger & Arja Mäkinen