Givande radiochefsmöte i Oslo den 11 oktober

Radiocheferna för NRK, Yle, SVT och DR träffades i Marienlyst på NRK i torsdags för att bla diskutera de viktigaste strategiska utmaningarna som de olika nordiska radiobolagen står inför när digitaliseringen av radionätet närmar sig.

av Marianna Widmalm

I Norge skall FM-nätet stängas 2017-2019 och alla sändningar skall bli digitala. Den norska regeringen har gett NRK i uppdrag att 2015 skall 50 % av NRK-s lyssnare lyssna på digital radio för att sedan helt gå över till digital sändning  till 2019.

Samma framtid har också de danska radiolyssnarna framför sig, men den danska regeringens uppdrag skiljer sig lite från den norska. FM-nätet skall stängas i Dannmark  2018 – 2019 om man då når minst 50 % av befolkningen via digital sändning.

Läget är helt annorlunda i Sverige och Finland vad det gäller digitaliseringen.

Yle blir skattefinansierat från och med nästa år, och det nya public service-avtalet med staten tryggar rundradions utbud i fortsättningen, men än så länge finns inga planer på att digitalisera radionätet.

I Sverige liknar läget det i Finland, i den nya public service-utredningen finns det planer på att skattefinansiering ska ersätta licensavgifterna, men också på att SR skall bygga ut sitt digitala nät och då även få pengar till nya kanaler.

Radiocheferna presenterade  också de mest lyckade satsningarna i de egna bolagen/kanalerna  och naturligtvis blev det en del diskussioner runt presentationerna.

Efter det diskuterades hur bolagen bäst kan samarbeta i framtiden, och radiocheferna kom fram till att ett tätare nordiskt samarbete både på chefsnivå och på producentnivå, dvs strategiskt och mer hands on, kan ge väldigt positiva effekter.

Mötet blev väldigt lyckat och det beslutades att ett nordisk radiochefsmöte skall hållas två gånger om året, och man lade fram flera möjligheter till samarbete i framtiden med Nordvisions hjälp.