Formatvinst gjorde programkonceptet färdigt

Skulle du lita på att två ihopklistrade telefonkataloger fästa i ett rep håller så du utan svettdroppar i pannan kan göra ditt bungy-hopp över en störtdjup ravin? Om du är fysiker och säker på att du räknar rätt så kan du göra det. Kanske. Andreas Wahl är rätt så säker att han kan.

av Bosse Ahlgren

 Men så är han också fysiker som i sitt TV-format Med livet som innsats vill visa att fysikens lagar håller och är att lita på.

Andreas Wahl vann i våras formattävlingen i Nordvisions programgrupp för undervisning, och har sedan dess för vinstpengarna på 25.000 euro jobbat på sitt koncept för att kunna visa mer hurdant program det kan bli.

Ett steg närmare produktion

– Vinstpengarna har gjort det möjligt för oss att utveckla idén till ett helt programformat med upp till 10 stycken delar på 30 minuter. Och icke minst har det gjort möjligt att filma en teaser för höstens programgruppsmöte i Köpenhamn. Vi har fått värdefulla erfarenheter när vi filmat teasern, säger Andreas.

Som att fästa två telefonkataloger vid varandra, och lita på friktionen så pass mycket att man hoppar bungy med repet fäst i katalogerna…dockan i mänsklig storlek klarar sig nog i den teaser produktionstemet gjort med utvecklingspengarna, men Andreas avslöjar inte hur det går med fysikern. 

Han och produktionsteamet har filmat fler experiment, och gjort en formatbeskrivning för att visa beställarna i broadcastbolagen vad de kan få. Andreas är rätt säker på att någon av broadcastarna ska bli intresserade av hans programformat.

– Det här är en idé jag haft redan i några år. Tidigare har jag varit med i en del vetenskapsproduktioner, men det här är min första egna idé till ett format, säger Andreas.

Säkert men trovärdigt

Säkerheten är en central del av innehållet i programformatet Med livet som innsats. Tittaren ska inte bli lurad på att det är farligare än det är i verkligheten.

– Programledaren har ingen önskan att mista  livet…men vi har stort förtroende för naturlagarna. Och även om vi har alla möjliga säkerhetsarrangemang, så vill vi inte heller mista trovärdigheten för att det är med livet som insats, säger Andreas Wahl.