Formatkonkurrancens vinnare är klara!

Nordvisionens programgrupper är klara med valet av vinnarna i de olika kategorierna i höstens formatkonkurrance.

Första priserna går till NRK:s namnundersökande koncept Nomino i Faktakategorin (Gøril Grov Sørdal ), DR:s Den store Nordiske kultur-quiz i Kultur (Adrian Hughes och Tore Leifer), och NRK:s Jorda runt på 80 dagar (Per-Olav Aalvestad) i Ungkategorin.

 

Eftersom det var många goda idéer som deltog i tävlingen, så beslöt juryna att belöna några till. I  Fakta får också realitykonceptet Gå i mina skor från Svenska yle (Thomas Lind),  samt brott och straff-konceptet Thi kendes for ret från DR (Cecilie Olrik) utvecklingspengar. I Kultur får också Svenska Yles Du, jag och lite kultur (Thomas Lindh och John Stark) och Norges beste (Knut Hoem och Yngvild Flikke, NRK) utvecklingspengar.

Vinnarna var sist och slutligen rätt så klara i de olika kategorierna. Bland alla idéer som kom in, över 80 stycken, så hade beställarna gärna sett fler klara formatkoncept. Många idéer var mer programidéer än format.