Fonden delade ut stöd

Nordvisionsfonden delade ut sammanlagt drygt 45 miljoner DKK i produktionsstöd och drygt 800.000 DKK i utvecklingsstöd vid sitt möte i Köpenhamn den 1 december. Barngruppen fick samtidigt ja till sin söknad om ett eget öronmärkt utvecklingsstöd.

Pengarna fördelar sig på 34 olika program som fick produktionsstöd och på 10 nya projekt som emottog stöd från Research- och Utvecklingsfonden. Dessutom hade ytterligare sex projekt emottagit drygt 500.000 DKK i samband med fakta- och kulturpitchen i Köpenhamn tidigare i höstas.

Under mötet beslöt styrelsen alltså också bevilja barngruppens söknad på ett öronmärkt utvecklingsstöd för barnprojekt i likhet med fakta och kultur. Barngruppen får en årlig summa på 300.000 DKK till egen utdelning vid pitch.

Se en komplett översikt över de projekt som tilldelades stöd i den här söknadsrundan inklusive de projekt som fick det öronmärkta fakta- och kulturstödet på Nordvisionswebben.

Mer info: kontakta NV-sekretariatet.