Fokus på samarbete och playtjänster

I mitten av mars är det åter dags för Nordvisions pitchdagar för fakta och kultur. Vad är programbeställarna ute efter och hur pitchar man på bästa sätt?

Av Michaela von Kügelgen

”Jag önskar bra och tydliga idéer som är lätta att producera i flera nordiska länder och som har en tydlig målgrupp. Idéerna ska vara ordentligt genomarbetade och vara i världsklass”, säger Beate Hårstad Jensen som är mediebeställare vid NRK.

Nordvision ordnar vårens fakta- och kulturpitchdagar den 14–16 mars hos DR i Köpenhamn. Den här gången kretsar de nordiska fakta- och kulturbeställarnas önskemål framförallt kring samarbete och playtjänster. De har tre huvudsakliga önskemål.

För det första efterlyses pitchar med potential för stort genomslag i playtjänsterna, helst för en målgrupp på under 50-åringar.

För det andra vill beställarna se förslag på stora produktioner där samarbete är ett måste.

”Det skulle vara spännande att höra förslag på projekt i den kalibern att de kanske inte kan göras av ett enskilt bolag, men i stället kan bli en samnordisk innehållshelhet”, säger Johan Aaltonen som är chef för samproduktioner och inköp vid Svenska Yle.

Vid sådana produktioner är tanken att flera bolag ska samarbeta med likvärdiga insatser.

Innehåll tillgängligt allt längre
För det tredje vill beställarna se en tydlig publiceringsplan med alla tilltänkta publiceringskanaler. I bästa fall ska programmen dessutom ha rättigheter som möjliggör att produktionen kan ligga på de nordiska bolagens playtjänster under lång tid.

”Användarnas medievanor förändras snabbt och det blir allt viktigare att innehållen finns tillgängliga flexibelt under en längre period”, säger Aaltonen.

Fastän det är önskvärt att framtida produktioner fungerar på flera olika publiceringskanaler påminner Jørgen Svennevig som är ansvarig för publicering på NRK TV om att själva innehållet ändå är viktigast.

”Det allra viktigaste är att det är en bra historia som pitchas. Om vi ser på det ur publikens synvinkel måste följande frågor besvaras: Varför ska jag välja att se innehållet? Vad sker under avsnittet som bekräftar att jag fattat rätt beslut? Varför ska jag se nästa avsnitt?”

Enligt Svennevig är de här tre frågorna de viktigaste i all innehållsproduktion.

”Att publicera på olika kanaler är bara ett verktyg. Du kan inte ’publicera dig ut’ ur något som egentligen är ett innehållsproblem.”

Unika och starka historier
Sist och slutligen handlar det alltså om att skapa innehåll som berör och väcker publikens intresse.

”Jag är speciellt ute efter bra dokumentärserier som ligger nära den nordiska verkligheten – format som gör att vi kan berätta unika och starka historier”, säger Beate Hårstad Jensen.

Enligt Charlotte Myhrvold som är mediebeställare för kulturområdet hos NRK behövs innehåll som skapar ringar i vattnet.

”Innehåll som verkligen betyder något för människor, som sätter spår och gör en skillnad. Det skulle jag gärna se mer av på kulturområdet.”

Läs mer om Fakta- och kulturmötet och anmäl deg för pitch