Fire NRK formater til MipTV

NRK har netop indgået en aftale med det engelske firma Digital Rights Group omkring markedsføring og salg af 4 formater. Et af formaterne er ”Teenage Boss”, som har modtaget udviklingsmidler fra Nordvisionsfonden.

Ole Hedemann er projektleder for formatudvikling i NRK, og arbejder med programudviklings processer i NRK´s udviklingsgruppe.

Hvad er NRK´s og DRG´s ambitioner til salget af formater ved MipTV?

– NRKs motivasjon for å gå inn i verdensmarkedet med formater er for det første, tror vi det vil bidra til bedre programutvikling i NRK. Vår eneste oppgave er i virkeligheten å utvikle innhold til NRK, og formatutvikling er svært lærerikt og disiplinerende. For det andre, lykkes vi tror at det vil gi økt intern stolthet å vite at man har vært med på å produsere et konsept som går på TV i andre markeder.

– Og får det tredje; lykkes vi med å få et økonomisk overskudd vil vi bruke dette direkte mot de kreative miljøene som skapte formatet – for å gi dem enda mer lyst til å levere sin neste gode ide til NRK og ikke til konkurrentene. DRGs ambisjoner er selvsagt å selge formatene til produksjon flest mulig steder, og å knytte riktig produsent til formatet i hvert territorie for å ivareta formatets kvaliteter.

Ole Hedemann har fulgt tilblivelsen af programformatet Teenage Boss tæt. Han er lige kommet tilbage fra MipTV, hvor interessen for formatet var stort.

– Alle som hører om Teenage boss, ser ut til å elske formatet. Allerede før markedet i Cannes åpnet, kom de første tilbudene fra store internasjonale produsenter som ønsket rettighetene, noen til et enkelt land, andre til mange territorier. Akkurat nå sitter DRG og forhandler på plass avtaler, så vi vet ingenting sikkert før blekket er tørt. Men vi er svært glade for mottagelsen i markedet.

Vi hadde også sendt produsent Randi Helland til Cannes for å hjelpe DRG med å markedsføre formatet. Teenage boss er på svært mange måter Randis baby, det var jo hun som vant Nordvisjonskonkurransen i sin tid, og det var flott å se at hun stadig ble invitert inn i møter med DRGs kunder for å fortelle om produksjonen av formatet.

NRK har fire forskellige formater med ved dette års MipTV. NRK har valgt at samarbejde med Digital Rights group omkring salg af formaterne. Ole Hedemann fortæller:

– Formatdistribusjon er svært spesialisert og der finnes rigtig mange distributører.Da vi skulle velge distributør, vurderte vi fire ulike selskaper som alle pitchet til oss, og så vurderte vi dem opp mot en kriterieliste vi hadde laget. Kriterielisten inneholdt en rekke puntker vi anså som viktige for NRK, og her kom DRG klart best ut. Noe av det sentrale, utover en dyktig, worldwide salgsorganisasjon, var at de var svært opptatt av brandet NRK, og å bidra til å styrke dette internasjonalt.

De fire formater DRG har med fra NRK ved dette års MipTV er to formater, som allerede er send, nemlig ”Never ever do this at home”, som er et videnskabsformat, og ”Threesome”, som er et seksulat oplysningsprogram for unge. Det tredje er underholdningsformatet ”Battlepop”, som netop er sendt i Norge med rigtig flotte seertal. Om det fjerde format; ”Teenage Boss” fortæller Ole Hedemann;

– Teenage boss selger seg ikke på historikk, men på unik, enkel og tydelig ide, på en strålende pilot som Nordvisjonen har støttet, og på en flott internasjonal promo som nettopp tar tak i det universelle ved ideen – og det universelle er nødvendig for at et format skal lykkes.

For tiden overvejer DR, SVT og YLE seriøst om man skal sætte ”Teenage boss” i produktion i egnen national udgave.  Ole Hedemann håber, at andre nordiske public service broadcastere sætter formatet i produktion.

– Jeg håper selvfølgelig at så mange nordiske broadcastere som mulig vil sende Teenage boss. Det er bra for oss, fordi det vil øke oppmerksomheten rundt formatet internasjonalt, og det er bra for selskapene i Nordvisjonen som får et sterkt format frem til seerne som går midt inn i samfunnsdebatten, og i tilleg en andel av inntektene fra internasjonalt salg. For NRK vil enhver lokal versjon av Teenage boss gi stor intern stolthet! Vi vurderer også en sesong 2, og vil se nøye på endringer og forbedringer andre produsenter gjør for å lage en eventuell ny sesong enda sterkere.

Teeange Boss sendes først på NRK til efteråret 2011.

Link til Digital Rights Group; http://www.drg.tv/